ระวัง!! ใช้คอนแทคเลนส์ไม่ระวัง เสี่ยงตาบอด อย. พร้อมแนะใช้อย่างปลอดภัย

22 Feb 2012 /

เดี๋ยวนี้วัยรุ่นส่วนใหญ่หันมานิยมใส่คอนแทคเลนส์เพื่อความสวยงามกันมากขึ้น ประกอบกับ หาซื้อได้ง่ายจากแผงลอยตามตลาดนัด ศูนย์การค้า หรือสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต แต่อาจต้องเสี่ยงกับ คอนแทคเลนส์ที่ไม่ได้มาตรฐาน อีกทั้งหากใช้ไม่ถูกวิธี อาจถึงขั้นตาบอดได้

ด้วยเหตุนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอเตือนผู้ใช้คอนแทคเลนส์ทั้งหลายไม่ว่าจะใช้เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตาหรือใช้เพื่อความสวยงาม เช่น บิ๊กอาย หรือเลนส์ตาโต ก่อนใช้ควรปรึกษาจักษุแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงควรอ่านและศึกษาวิธีการใช้ คำเตือน วิธีการเก็บรักษา ข้อห้ามใช้ และข้อควรระวัง ซึ่งควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์นานเกินระยะเวลาใช้งานที่กำหนด ห้ามใช้ร่วมกับบุคคลอื่น ห้ามใส่เวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน ที่สำคัญ ในการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ทุกประเภทควรซื้อที่ได้รับอนุญาตจาก อย. โดยสังเกตจากเครื่องหมาย อย. บนฉลากที่กล่อง และควรสังเกตเดือน ปีที่หมดอายุด้วย อีกทั้ง ไม่ควรซื้อคอนแทคเลนส์จากร้านค้าแผงลอยทั่วไป ศูนย์การค้า หรือสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับอันตรายจากการใช้คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดการแพ้ ติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา กระจกตาเป็นแผล หรืออาจถึงขั้นตาบอดได้ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้จำหน่ายคอนแทคเลนส์ควรจำหน่ายเฉพาะคอนแทคเลนส์ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. และต้องดูแลให้มีฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ตามที่ได้รับอนุญาตไว้ รวมถึงการโฆษณาใด ๆ ก็ตาม ต้องได้รับอนุญาตจาก อย. ก่อน

หากผู้บริโภคท่านใด พบเห็นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย หรือพบเห็นโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลอกลวงผู้บริโภคโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ขอให้แจ้งเบาะแสมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ อีเมล์ 1556@fda.moph.go.th หรือร้องเรียนได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. อาคาร 1 ชั้น 1 ทุกวันเวลาราชการ