เมื่อจะใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย

2 May 2013 /

          อย.ชี้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงมีทั้งชนิดที่ใช้สารเคมี และชนิดที่ใช้น้ำมันตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง หากผลิตภัณฑ์ใช้สารเคมีในการไล่ยุง บนฉลากต้องมีเลขทะเบียนในกรอบเครื่องหมาย อย. หากผลิตภัณฑ์ใช้น้ำมันตะไคร้หอม บนฉลากต้องมีเลขที่รับแจ้งโดยไม่มีเครื่องหมาย อย. ย้ำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจะไม่สามารถฆ่ายุงได้แต่ผู้ใช้ยังต้องระวังการใช้ไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้และเด็ก โดยปฏิบัติตามข้อแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด

          นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นจำนวนมาก โดยผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์ในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้ ออกฤทธิ์โดยไปรบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง นิยมใช้ในรูปแบบทาหรือฉีดพ่นผิวหนัง โดยสารสำคัญที่พบบ่อย ได้แก่ ดีท (DEET) และน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มี ดีท (DEET) เป็น สารออกฤทธิ์ในการไล่ยุงนั้น จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการแสดงเลขทะเบียน อย.วอส. โดยในกรอบเครื่องหมายประกอบด้วยอักษรย่อ วอส. (วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข) ตามด้วยเลขทะเบียนทับปี พ.ศ. บนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่เป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่งคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันตะไคร้หอม (citronella oil) ซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดจากต้นตะไคร้หอม เป็นสารออกฤทธิ์ในการไล่ยุง จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าไม่ต้องขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย แต่จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพควรมีฤทธิ์ในการไล่ยุงลายบ้านได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้งแล้วจะมีเลขที่รับแจ้งบนฉลากทับปี พ.ศ. โดยไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย. บนฉลาก ทั้งนี้สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับเลขที่รับแจ้งจากอย. แล้ว ได้ที่ http://www.app1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp

          แม้ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันมิให้ยุงกัดได้ แต่ผู้ใช้ต้องให้ความระมัดระวังในการใช้ด้วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่มีส่วนผสมของสารเคมี ดังนั้นก่อนใช้ควรอ่านฉลากและปฏิบัติตามวิธีใช้และคำแนะนำรวมทั้งคำเตือนบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทแป้งหรือโลชั่น ห้ามนำไปทาแทนแป้งหรือโลชั่นทั่วไป ควรทาเมื่อต้องการใช้ป้องกันยุง และต้องระวังมิให้เด็กนำไปทาเล่น ควรทาเมื่อมีความจำเป็นอย่าใช้ติดต่อกันเป็นประจำ อย่าทาบริเวณเนื้อเยื่ออ่อน อาทิ บริเวณใกล้ตา ริมฝีปาก เปลือกตา รักแร้ หรือทาบริเวณที่เป็นแผล เป็นต้น ภายหลังจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หากต้องการหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดเสียก่อน นอกจากนี้ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยน้ำมันตะไคร้หอม ควรปิดฝาให้สนิท อย่าให้ถูกแสงแดด เปลวไฟหรือความร้อน ขอให้นึกถึงข้อแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงต่างๆเหล่านี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงทุกครั้งเพื่อมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กเล็ก รองเลขาธิการ อย. กล่าวในที่สุด