อย. แจง กรณี “ยาไดแอน – 35” ยังไม่เคยพบปัญหาในไทย

11 Feb 2013 /

จากข่าวที่ประเทศฝรั่งเศสสั่งระงับการจำหน่ายยาไดแอน-35 เนื่องจากผลการทบทวนความปลอดภัยในการใช้ยา โดยพบว่าในช่วง 25 ปีที่ผ่านมามีผู้หญิงที่กินยาไดแอน-35 แล้วเสียชีวิตจากการเกิดลิ่มเลือด 4 คน อย. ติดตามตรวจสอบผลการใช้ยาดังกล่าวในไทยแล้ว ปรากฏว่ายังไม่พบรายงานการเสียชีวิตจากการใช้ยาดังกล่าว ขอผู้บริโภคอย่าหวั่นวิตกและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ อย. เพราะ อย. ได้มีการติดตามตรวจสอบผลจากการใช้ยาที่ขึ้นทะเบียนในไทยอย่างเข้มงวด หากพบการใช้ยาใดมีปัญหา อย.จะรีบรายงานให้สาธารณชนทราบอย่างเร่งด่วน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุขเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์รายงานว่าสำนักงานความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ยาและสาธารณสุขแห่งชาติ (ANSM : เอเอ็นเอสเอ็ม) ของฝรั่งเศส ได้สั่งระงับการขายยา “ไดแอน-35” หลังพบว่าในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ยาดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตของผู้หญิง 4 คน และผู้ป่วยอีกเป็น 100 คนที่เกิดอาการลิ่มเลือดอุดตัน นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้นิ่งนอนใจ โดยมอบหมายให้สำนักยาและศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองแผนงานและวิชาการ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับยาดังกล่าวทันที ผลการตรวจสอบข้อมูลยาพบว่า ยา “ไดแอน-35” มีการใช้ในประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี และจากการตรวจสอบฐานข้อมูลที่ได้รับรายงาน (Spontaneous Report System) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ถึงปัจจุบัน พบภาวะลิ่มเลือดอุดตัน (Venous thrombolism) จากการใช้ผลิตภัณฑ์ไดแอน-35 จำนวน 1 ราย ที่สำคัญ ยังไม่พบรายงานการเสียชีวิตจากการใช้ยาดังกล่าวแต่อย่างใด

นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลในการใช้ยาที่มีการขึ้นทะเบียนตำรับยาตามกฎหมาย เพราะ อย. มีการติดตามตรวจสอบการใช้ยาทุกชนิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ในส่วนของข้อมูลบนฉลากของผลิตภัณฑ์ไดแอน-35 รวมถึงยาคุมกำเนิดตัวอื่น ๆ ที่มีตัวยาแบบเดียวกัน อย. ให้ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย ระบุถึงข้อควรระวังในการใช้/คำเตือน อย่างชัดเจน ขอให้ผู้ที่จะใช้ยาคุมกำเนิดอ่านข้อความบนฉลากอย่างละเอียด และที่สำคัญควรปรึกษาแพทย์/เภสัชกร ก่อนมีการใช้ยาในครั้งแรก เพื่อความปลอดภัยและเลือกใช้ยาที่เหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากโอกาสจะพบการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนั้น สามารถเกิดได้ไม่เพียงแต่เฉพาะยา   ไดแอน-35 เท่านั้น การใช้ยาคุมกำเนิดตัวอื่น ๆ จะต้องมีการคัดกรองความเสี่ยงก่อนใช้ยา อาทิ ผู้หญิงที่สูบบุหรี่และมีอายุมากกว่า 35 ปี , หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร และผู้ที่เคยมีประวัติหรือเป็นลิ่มเลือดอุดตัน เป็นต้น  หากผู้บริโภคพบข้อมูลยาใดที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อร่างกาย อย.จะรีบตรวจสอบและเผยแพร่ข่าวให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็วที่สุด หากพบปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการใช้ยาแล้วเกิดการแพ้ แจ้งร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 


บทความที่เกี่ยวข้อง