อย. เชือดชาเจสัน สั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร

7 Jun 2013 /

         อย. ลงดาบผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ที (Jason Winters Tea) เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 สั่งยกเลิกเลขสารบบอาหาร หลังพบส่วนประกอบไม่ปลอดภัยในการบริโภค และมีความเสี่ยงต่อการเกิดพิษต่อตับ ผู้นำเข้าต้องหยุดนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันที และให้เก็บผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาด ขอให้ทุกร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวส่งคืนไปยังผู้นำเข้า พร้อมกันนี้ ได้แจ้งให้ด่านอาหารและยาทุกด่านเฝ้าระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ทีเข้ามาจำหน่ายในไทย เพราะถือว่าขณะนี้เป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายแล้ว

          ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากการดำเนินงาน
เฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ที เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 นำเข้าเพื่อจำหน่ายโดย บริษัท
เอส-คลาส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีส่วนประกอบที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค โดยมีส่วนประกอบของ Special spice, Red clover และ Chaparral ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาหารใหม่ที่ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยด้วยผลการศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง (Chronic toxicity) และผลการศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) เสียก่อน เพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดพิษต่อตับ จึงอาจไม่ปลอดภัยในการบริโภค นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
ยังแสดงชนิดของส่วนประกอบไม่ตรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 280) พ.ศ. 2547 เรื่อง ชาสมุนไพร ซึ่งได้กำหนดบัญชีรายชื่อพืชหรือส่วนต่างๆของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพรไว้จำนวน 18 ชนิด อาทิ
ผลมะตูม ดอกคำฝอย ใบหม่อน เห็ดหลินจือ ใบหญ้าหวาน(Stevia) รากชะเอม(Licorice) ช่อดอกและใบอาร์ทิโชก(Artichoke)  เป็นต้น แต่สำหรับ Special spice, Red clover และ Chaparral ที่ระบุว่าเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เจสันวินเทอร์ที(ชาสมุนไพร) เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 นั้น ไม่ได้ถูกกำหนดอยู่ในบัญชีรายชื่อพืชหรือส่วนต่าง ๆ ของพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับชาสมุนไพร จึงเข้าข่ายเป็นอาหารปลอม โดยมีฉลากเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น ซึ่งมีลักษณะ
ไม่ปลอดภัยในการบริโภค อย. จึงได้ยกเลิกเลขสารบบอาหารที่ 10-3-25650-1-0001 ของผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ทีดังกล่าว ดังนั้น ผู้นำเข้าต้องหยุดนำเข้าผลิตภัณฑ์ทันทีและให้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาด และขอให้ร้านค้าที่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่าย เร่งส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังผู้นำเข้า หากพบว่ายังมีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อย. จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด และ อย. ได้แจ้งให้ด่านอาหารและยาทุกด่านเฝ้าระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์เจสันวินเทอร์ที(ชาสมุนไพร) / Jason Winters Tea เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะขณะนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายแล้ว

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ อย. เคยส่งเรื่องการโฆษณาผิดกฎหมายของผลิตภัณฑ์
เจสันวินเทอร์ที(ชาสมุนไพร) / Jason Winters Tea เลขสารบบอาหาร 10-3-25650-1-0001 ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ชาเจสันวินเทอร์ทีอย่างผิดกฎหมาย หลังพบโฆษณาอ้างสรรพคุณสามารถรักษาโรคมะเร็งได้ทางสื่อต่าง ๆ อาทิ ช่องรายการทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิลทีวี  และทางเว็บไซต์ เป็นต้น
โดย กสทช. ประกาศใช้มาตรการ 3 ถ. กับผู้ประกอบกิจการที่กระทำการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ได้แก่ ถูกพักใช้ใบอนุญาต ถูกเพิกถอนใบอนุญาต และถูกค่าปรับทางปกครอง

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า แม้ว่า อย. ยังคงดำเนินการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ แต่ในส่วนของผู้บริโภคก็ควรปกป้องตนเองด้วย โดยขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วน ก่อนเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพใด ๆ และอย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง เช่น อ้างว่าสามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ ซึ่งล้วนเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น เพราะอาหารไม่ใช่ยา จึงไม่สามารถป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรคได้ อีกทั้งยังทำให้ต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ และยังเสียโอกาสในการรักษาโรคอย่างถูกต้องอีกด้วย สำหรับผู้ประกอบการ ขอให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อย่าได้โฆษณาด้วยวิธีใด ๆ ในลักษณะที่
เกินความเป็นจริง มิฉะนั้น อย. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม หากผู้บริโภคพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดเกินจริง หรือได้รับอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขอให้ร้องเรียนที่ สายด่วน อย.
โทร. 1556 หรือ E-mail : [email protected] หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 เพื่อ อย. จะได้ปราบปราม และดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป