ยกเลิกทะเบียน “ยาไซบูทรามีน” หลังพบลักลอบใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

22 Oct 2010 /

ขณะนี้จากการตรวจสอบและเข้าตรวจจับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่ผิดกฎหมาย พบว่ามีการลักลอบผสมยาไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นจุดขายว่าสามารถลดความอ้วนได้ ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายอย่างมากสำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายยาในไทย ได้สมัครใจเรียกคืนยาที่มีส่วนผสมของ      ไซบูทรามีน (sibutramine) หรือชื่อการค้ารีดักทิล (Reductil) ออกจากท้องตลาดแล้ว พร้อมทั้งได้ยกเลิกทะเบียนตำรับยาไซบูทรามีนด้วย ทั้งนี้ ยาไซบูทรามีนได้รับอนุมัติให้มีการจำหน่ายในประเทศไทยสำหรับลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกินที่ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด และไม่สามารถ ลดน้ำหนักด้วยอาหารและการออกกำลังกาย

“ไซบูทรามีน” เป็นยาลดความอ้วนและเป็นยาควบคุมพิเศษตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510   ที่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์และขายได้เฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น และต้องอยู่ภายใต้มาตรการการติดตามความปลอดภัยในสถานพยาบาลอีกด้วย (Safety Monitoring Program : SMP) เนื่องจากเป็นยาที่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้ คือ ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง และหัวใจเต้นเร็ว ถึงแม้จะไม่มากนัก แต่มีผลให้ผู้ป่วยประมาณร้อยละ 5 จำเป็นต้องหยุดยา สำหรับยานี้ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยที่มีการควบคุมความดันโลหิตไม่ดี ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ผู้ป่วยโรคตับ โรคไต ผู้ที่เป็นโรคต้อหิน รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมีการยกเลิกทะเบียนตำรับยาแล้ว จึงขอให้แพทย์หรือเภสัชกรหยุดการสั่งจ่ายยาไซบูทรามีนนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อย. จึงขอเตือนสาว ๆ ทั้งหลายที่ต้องการลดความอ้วน อย่าได้หลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างลดน้ำหนัก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ยาปลอมที่อาจมีการลักลอบขาย โดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ต เพราะอาจได้รับอันตรายจากสารไซบูทรามีน ส่วนวิธีที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในการลดความอ้วนนั้น ควรหันมาเอาใจใส่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำ ซึ่งเป็นวิธีลดน้ำหนักแบบธรรมชาติที่ได้ผลดี และยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง