ความคืบหน้าการดำเนินงานของ อย. กรณีเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นปนเปื้อนแบคทีเรีย

6 Aug 2013 /

หลังข่าวพบเชื้อแบคทีเรียในเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นปนเปื้อนแบคทีเรีย นำเข้าจากบริษัท ฟอนเทียร่า                       ประเทศนิวซีแลนด์ อย. เผย มาตรการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว โดยตรวจเข้มการนำเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้น  และผลิตภัณฑ์   ที่ใช้เวย์โปรตีนเข้มข้นจากบริษัทฟอนเทียร่าในไทย พร้อมเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ ตลอดจน เชิญผู้ประกอบการนำเข้านมและอาหารทารกสำหรับเด็กเล็ก และอื่น ๆ ที่มีการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นเป็นส่วนผสม รวมถึงสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงมาตรการดำเนินการเฝ้าระวังนมปนเปื้อน รวมทั้งให้ทุกด่านเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นจากบริษัท ฟอนเทียร่า พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบของตนเองอย่างเข้มงวด พร้อมแจ้งที่มาของวัตถุดิบให้ อย. และด่านอาหารและยาทราบ ขอผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ อย.

 นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีมีข่าวประเทศนิวซีแลนด์ประกาศเตือนระวังเชื้อแบคทีเรียในเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นที่นำเข้าจากบริษัท ฟอนเทียร่า ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการนำไปผสมในผลิตภัณฑ์นมหลายประเภท รวมถึงนมผงเด็ก ล่าสุดบริษัท ดูเม็กซ์ ประเทศไทย จำกัด  เรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่นที่ผลิต ในประเทศไทย ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบดังกล่าวแล้ว นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มิได้นิ่งนอนใจ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักอาหารตรวจสอบบริษัท ฟอนเทียร่า (ประเทศไทย) จำกัด ว่ามีการนำเข้าฯ เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นหรือผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นที่มีปัญหาปนเปื้อนแบคทีเรียหรือไม่อย่างไร และเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมที่วางจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งในวันนี้ (6 สิงหาคม 2556) อย. ได้เชิญผู้ประกอบการนำเข้านมและอาหารทารกสำหรับเด็กเล็ก รวมถึงสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็กเข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์และมาตรการที่ อย. จะดำเนินการในการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบของตนเองอย่างเข้มงวด พร้อมแจ้งที่มาของวัตถุดิบให้ อย. และด่านอาหารและยาทราบ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการนำเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นจากบริษัทฟอนเทียร่าแสดงผลวิเคราะห์จากผู้ผลิตว่าปราศจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ดังกล่าวมาแสดง เพื่อประกอบการพิจารณานำเข้า ณ ด่านอาหารและยา

นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ซื้อนมยี่ห้อและรุ่นที่มีการเรียกคืน                        ขอให้รีบส่งคืนผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตทันที อย่างไรก็ตามในขณะนี้ อย. ยังไม่ได้รับรายงานอันตรายจากการบริโภคนม             แต่อย่างใด ปัจจุบันนมที่จำหน่ายในประเทศไทยมีหลากหลายยี่ห้อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ  หากเป็นนมยูเอชทีหรือ                   นมพาสเจอไรซ์ ซึ่งผลิตจากน้ำนมดิบในประเทศไทย เป็นนมที่ปลอดภัยในการบริโภค จึงขอให้ประชาชนบริโภคนม                 ได้ตามปกติ อย่าวิตกกังวล อย่างไรก็ตาม ผลจากการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมที่ อย. เฝ้าระวัง จะมีการแจ้งผลให้ผู้บริโภคทราบเป็นระยะ ๆ โดย อย. มีมาตรการคุมเข้มทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ  ทั้งนี้                        หากมีความคืบหน้าในการดำเนินการเพิ่มเติม อย. จะแจ้งให้ทราบต่อไป