อย. เผย ไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้น

14 Aug 2013 /

อย. เผย ไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์

ในนมดัดแปลงและอาหารทารก นอกเหนือจาก 5 รายการที่เคยแจ้งแล้ว

 

หลังจากการตรวจสอบย้อนกลับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการผลิตอาหาร ว่ามีการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นในการผลิตที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์ หรือใช้วัตถุดิบจากแหล่งใด พบว่านอกจากบริษัทดูเม็กซ์แล้ว ไม่มีบริษัทใดนำเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้น หรือใช้วัตถุดิบในรุ่นที่มีปัญหาจากนิวซีแลนด์แต่อย่างใด โดยแต่ละแห่งนำเข้าเวย์โปรตีนจากประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (ที่ไม่ใช่บริษัท ฟอนเทียร่า)  เผย บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ประเทศไทย ได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์นมที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพได้มากกว่า 100 ตัน จากจำนวนที่อยู่ในตลาดมากกว่า 200 ตัน ย้ำเตือนผู้บริโภค หากมีผลิตภัณฑ์นมใน 5 รุ่นที่ดูเม็กซ์ประกาศว่ามีปัญหาเรื่องคุณภาพ ก่อนอื่นต้องหยุดบริโภคและขอให้ส่งคืนกลับไปยังผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิต พร้อมกันนี้ อย. ประสาน สสจ.ทุกจังหวัดตรวจสอบแหล่งจำหน่าย หากพบให้เก็บจากชั้นวางของทันที รวมทั้ง อย. ยังเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมของทุกบริษัทส่งตรวจวิเคราะห์แล้ว เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค นอกจากนั้น อย. ได้มีการประสานตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ส.ค.56 มีข้อมูลสรุปได้ว่า การนำเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นในการผลิตที่มีการปนเปื้อนที่นำเข้าประเทศไทยมีเพียงบริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทย ที่ทำการเรียกคืนเฉพาะรุ่นที่มีปัญหา 5 รุ่นแล้ว

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า หลังจากที่ อย. ได้เชิญผู้ประกอบการนำเข้านมและอาหารทารกสำหรับเด็กเล็ก รวมทั้งสมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงมาตรการที่ อย. จะดำเนินการในการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการพบปัญหาเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากประเทศนิวซีแลนด์ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการตรวจสอบวัตถุดิบว่ามีการนำเข้าเวย์โปรตีนจากประเทศใดบ้างโดยให้ส่งผลการตรวจสอบกลับมายัง อย. ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เพื่อดำเนินมาตรการควบคุมป้องกันมิให้ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาออกสู่ตลาด ล่าสุด อย. ได้รับข้อมูลจากผู้ผลิต/นำเข้า/จำหน่าย นมและอาหารทารกสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด , บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท สโนว์แบรนด์ สยาม จำกัด และบริษัท  ไวเอท นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แปซิฟิก เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยจำนวนผลิตภัณฑ์นมดัดแปลงและอาหารทารกสำหรับเด็กเล็กที่แจ้งรวม 73 รายการ ปรากฏผลการตรวจสอบจากรายชื่อดังกล่าว ไม่มีบริษัทใดนำเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นหรือใช้วัตถุดิบในรุ่นที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากประเทศนิวซีแลนด์  แต่อย่างใด แต่ละบริษัทนำเข้าเวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นจากประเทศทางยุโรป สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (ที่ไม่ใช่ฟอนเทียร่า)

นพ.บุญชัย เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ อย. ไม่มีรายงานผู้ป่วยจากสารพิษโบทูลินั่มจาก 6 ประเทศที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้และประเทศไทยแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม อย. ยังคงติดตามตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสปนเปื้อน ประกอบกับ อย. ได้มีการประสานตรวจสอบข้อมูลกับสถานทูตนิวซีแลนด์และออสเตรเลียอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอแนะนำในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ดีที่สุด เพราะนอกจากปลอดภัย มีประโยชน์แล้ว ยังประหยัดอีกด้วย สำหรับนมสดที่ผลิตในประเทศ ขอให้เชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัย บริโภคได้ และขอให้ผู้บริโภควางใจในการดำเนินงานของ อย. ซึ่งจะเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีมาตรการในการกำกับดูแลและตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าและจำหน่ายในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

นอกจากนี้ อย. ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ กรณีพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในเวย์โปรตีนเข้มข้นจากหางนมของประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์นมของบริษัทที่ใช้เวย์โปรตีนที่ตรวจพบปัญหา ความรู้โปรตีนจากหางนม (whey protein) อาการของการได้รับเชื้อ “คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม” เป็นต้น สนใจเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ อย. (www.fda.moph.go.th)  หากพ่อแม่ผู้ปกครองสงสัยการบริโภคนมของบุตรหลาน สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ สมาคมผู้ผลิตอาหารทารกและเด็กเล็ก โทร 0 2126 8104 หรือ ศูนย์แคร์ไลน์ของดูเม็กซ์ โทร 0 2740 3400 และ 0 2740 3333