อย. เตือนใช้ “ยาทรามาดอล” ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกินขนาด อาจตายได้

29 Aug 2013 /

ยาทรามาดอล (Tramadol) จัดอยู่ในกลุ่มยาแก้ปวดที่ใช้ระงับปวดที่รุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด แต่ไม่มีฤทธิ์ลดไข้ ยากลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง ได้แก่ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวน, มึนงง, เคลิ้ม, เฉื่อยชา ที่สำคัญหากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่นๆตามมา เช่น รูม่านตาหด, ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว, ชัก, ระบบการหายใจทำงานช้าลงจนอาจถึงขั้นหยุดหายใจได้ อาจทำให้ช็อกถึงแก่ชีวิตได้

มาตรการทางกฎหมาย

-  ยาทรามาดอล (Tramadol) จัดเป็น “ยาอันตราย” ต้องจำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาต และต้องส่งมอบยาโดย เภสัชกร ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

-  ผู้รับอนุญาตขายยา และ เภสัชกร ต้องร่วมกันจัดทำบัญชีการซื้อ ขาย ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน

-  เภสัชกร ต้องส่งมอบยาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่จ่ายยาให้กับผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ และ จ่ายในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

          บทลงโทษ

-  กรณีร้านขายยาไม่มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน มีโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

-   กรณีไม่จัดทำบัญชีการซื้อ หรือขายยา

  • ผู้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้ง 2,000 – 10,000 บาท
  • เภสัชกร มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท

- กรณีร้านขายยาทรามาดอล (ซึ่งเป็นยาอันตราย) ในระหว่างที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ผู้รับอนุญาต
มีความผิด มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท

 --- กองพัฒนาศักยภาพผูโภค 7 สิงหาคม 2556 ขาวแจก72 / ปงบประมาณ พ.ศ.2556 ---