อย. ยัน ข่าวลือผลไม้กระป๋องไทยในบรูไน ไม่ปนเปื้อนเชื้อ HIV แต่อย่างใด ขอผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อข่าวลื

18 Oct 2013 /

อย. เผย กรณีข่าวลือเรื่องผลไม้กระป๋องของไทยในประเทศบรูไนปนเปื้อนเชื้อ HIV เป็นเพียงข่าวลือ   เพื่อลดความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยและผู้ประกอบการไทย ย้ำ ไม่พบหลักฐานชัดเจนยืนยันที่พบเชื้อดังกล่าว           ในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของไทยและกรรมวิธีการผลิตใช้ความร้อนสูงสามารถทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและไวรัสที่อาจปนเปื้อนในอาหารได้ ขอผู้บริโภคมั่นใจผลิตภัณฑ์อาหารไทยทั้งที่จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มีความปลอดภัย เพราะ อย. มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดกรณีข่าวลือ ในประเทศบรูไน เรื่องผลไม้กระป๋องของไทยปนเปื้อนเชื้อไวรัส HIV และมีการเสนอข่าวผ่านสื่อในประเทศบรูไน โดยไม่มีหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันถึงการพบเชื้อดังกล่าวในผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องของไทยแต่อย่างใดนั้น อย. ขอชี้แจงข่าวลือดังกล่าวว่า ขณะนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบันดาห์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน   ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานด้านการค้าที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา โดยในเบื้องต้นพบว่าข้อความดังกล่าวเป็นเท็จ และอาจเป็นเพียงข่าวลือเพื่อลดความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการไทยและผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋องของประเทศไทย

     รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า เชื้อไวรัส HIV สามารถอาศัยหรือทำให้เกิดโรคในคนเท่านั้น เมื่อออกนอกร่างกายคนแล้วจะไม่สามารถทนสภาพแวดล้อมภายนอกได้ อาจมีชีวิตได้นานเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันเท่านั้น  ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความร้อน ความเย็น สภาวะกรด-ด่าง ความชื้น ซึ่งการแปรรูปอาหารด้วยการบรรจุกระป๋องนั้น นอกจากการผลิตจะมีระบบคุณภาพ GMP และ HACCP แล้ว กรรมวิธีการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงยังมีส่วนสำคัญ   ที่ทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค รวมทั้งไวรัสที่ปนเปื้อนมากับอาหารด้วย ซึ่งจากกรรมวิธีการแปรรูปด้วยการบรรจุกระป๋องนี้ จึงไม่สามารถที่จะพบการปนเปื้อนเชื้อ HIV ในผลิตภัณฑ์ได้ เชื้อไวรัส HIV หรือเอดส์สามารถติดต่อกันได้เพียง 3 ทางเท่านั้น คือ การได้รับเลือด การมีเพศสัมพันธ์ และการติดต่อจากแม่สู่ลูก

      รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ และขอให้มั่นใจในการดำเนินงานของ อย. ในการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ส่งออก นอกประเทศและนำเข้าในประเทศอย่างเข้มงวด มิให้มีการปนเปื้อนสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของประชาชนอย่างเด็ดขาด และขอให้ผู้บริโภคควรเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง ที่มีการแสดงรายละเอียดบนฉลากครบถ้วน มีสภาพภายนอกสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่กระป๋องมีรอยบุบ รอยรั่วรวมทั้งมีการอุ่นอาหารก่อนบริโภค ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน อย. 1556

…………………………………………………………….

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค วันที่ 18  ตุลาคม 2556  ข่าวแจก  3  / ปีงบประมาณ พศ. 2557