อย่าเชื่อ! ผู้แอบอ้างทำหนังสือครบรอบ 40 ปี อย.

11 Nov 2013 /

     อย.เตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อ อย.จัดทำหนังสือครบรอบ 40 ปี หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ   หากได้รับการติดต่อขอสปอนเซอร์ ขอให้พิจารณาให้ดี หรือสอบถาม อย.ก่อนตัดสินใจ มิฉะนั้นอาจถูกหลอกได้ ย้ำ! ที่ผ่านมา อย. ไม่เคยมีนโยบายหรือมอบให้หนังสือพิมพ์ฉบับไหนจัดทำหนังสือครบรอบปี

     ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปี  สำหรับในปี พ.ศ. 2557 นี้  อย. ก็จะครบรอบ 40 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มักจะมีผู้แอบอ้างชื่อ อย.และขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหนังสือครบรอบปีอยู่เสมอโดยส่งไปยังผู้ประกอบการต่างๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ประเภทธุรกิจที่จัดทำเฉพาะกิจในวาระพิเศษของหน่วยงานต่างๆ  ในเรื่องนี้ อย.ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า อย.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และที่ผ่านมาไม่เคยอนุญาตให้ใครจัดทำหนังสือครบรอบปีแต่อย่างใด การแอบอ้างเช่นนี้  ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย และอาจทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อเข้าใจผิดได้ถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง จึงขอให้ผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างดังกล่าว  

     รองเลขาธิการฯ และโฆษก อย. กล่าวย้ำว่า อย.ไม่มีนโยบายในการจัดทำหนังสือครบรอบปี หรือของบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวจากผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการท่านใดได้รับการติดต่อขอ   สปอนเซอร์ ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงกับ อย.ก่อนตัดสินใจให้การสนับสนุน มิฉะนั้นผู้ประกอบการอาจถูกหลอกได้ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยกันบอกต่อกันมิให้หลงเชื่อผู้แอบอ้าง หากได้รับการติดต่อในลักษณะเช่นนี้อีก ขอให้แจ้งเบาะแส มาที่ อย. ทางหมายเลขร้องเรียน 0 2590 7354-5 หรือทางสายด่วน อย.1556 เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการกับผู้แอบอ้างต่อไป