สะดวกสุดๆอย.เพิ่มช่องทางการให้บริการด้านวัตถุอันตรายทางอินเทอร์เน็ต

3 Jan 2014 /

          อย.เพิ่มช่องทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการอนุญาตผ่านทางธนาคาร สำหรับผู้ประกอบการวัตถุอันตราย และมีบริการตรวจสอบข้อมูลวัตถุอันตรายสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีขั้นตอนง่าย ไม่ต้องเดินทางมา อย.เป็นการประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เปิดให้บริการทางอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการเดินทางมายังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีขั้นตอนง่ายๆสะดวกไม่ต้องเสียเวลา กรณีรายใหม่สามารถยื่นขอใบอนุญาต   ทางอินเทอร์เน็ตพร้อมชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา นอกจากนี้ อย.ยังมีการให้บริการอีก จำนวน 4 รายการ ได้แก่ (1) การแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 ประเภทผลิต นำเข้า ส่งออก (2) การขอ Certificate of Free Sale, Certificate of Register, Certificate of Manufacturer (3) ระบบรายงานปริมาณการผลิตและการส่งออกวัตถุอันตราย (4)การตรวจสอบวัตถุอันตรายเบื้องต้นที่เว็บไซต์กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย (http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm) สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับวัตถุอันตรายสามารถศึกษาข้อมูลคู่มือการใช้และติดตั้งโปรแกรมได้ที่ (http://www.fda.moph.go.th/psiond/download.htm) หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (OSSC) โทรศัพท์ 02 590 7431 โทรสาร 02 591 8483 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย http://www.fda.moph.go.th/psiond/