อย. เตือน “น้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ” สุดอันตราย ไม่ขออนุญาต อย. ระบาดหนักแถบภาคอีสาน

10 Feb 2014 /

     อย.เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อซื้อเครื่องดื่มน้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ ลักลอบขายในภาคอีสานหลายจังหวัด อวดอ้างสรรพคุณบำรุงร่างกายให้แข็งแรง พบลักลอบใส่ยาแก้แพ้ ปนเปื้อนเชื้อโรค จัดเป็นยาเถื่อน เคยถูกจับดำเนินคดีแล้วไม่หลาบจำ ยังลักลอบขายอีก ทั้งนี้เคยมีผู้บริโภครับประทานแล้วเดินไม่ได้เป็นอัมพาต เผย อย.เตรียมกวาดล้างครั้งใหญ่

     ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวเกี่ยวกับการพบเครื่องดื่มน้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายและยานั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีการดำเนินการกับเครื่องดื่มยี่ห้อนี้มาแล้วโดยเป็นการร้องเรียนจากผู้บริโภคว่ามีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม“น้ำหมักพืชแท้ หอม หวาน เย็นซ่า” เต็มพลัง     ตราผู้ใหญ่สุพรรณ อย่างแพร่หลายเกือบทุกจังหวัดในแถบภาคอีสาน อาทิ นครราชสีมา สกลนคร ขอนแก่น นครพนม     จึงขอให้ทาง อย. ตรวจสอบ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณทางยาที่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พบว่า เครื่องดื่มดังกล่าวผลิตและจำหน่ายอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ระบุสรรพคุณ บำรุงร่างกายให้แข็งแรง มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ จ. สกลนคร และฉลากระบุทะเบียนการค้า มีเลขระบุมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับประกันคุณภาพ พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้ใหญ่สุพรรณ ภาชนะที่บรรจุเป็นขวดแก้วสีชา มีผ้าพลาสติกสีแดงปิดอยู่และมีพลาสติกคาดรอบฝาพลาสติกระบุสินค้าคุณภาพ ระวังของปลอม อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบการยื่นขออนุญาตจาก อย. แต่อย่างใด จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังพบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเคยดำเนินคดีกับผู้ที่จำหน่ายน้ำหมักมาแล้วเมื่อ 3 ปีก่อน แต่ปัจจุบันยังพบการลักลอบขายยาและโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงในการรักษาโรคอีก

     รองเลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณ จัดเป็นยาเพราะมีการแสดงสรรพคุณที่ฉลากว่าบำรุงร่างกาย และยังมีการใส่ยาไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) ซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันในกลุ่มยาแก้แพ้ (Antihistamine) อาจทำให้ผู้ใช้ยามีอาการง่วงซึม ปากแห้ง คอแห้ง ท้องผูก ปัสสาวะลำบาก หัวใจเต้นเร็วได้ และด้วยเหตุที่น้ำหมักเต็มพลัง ตราผู้ใหญ่สุพรรณไม่ได้ขออนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับยาจึงจัดเป็นยาเถื่อน ขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อซื้อยามาบริโภคโดยเด็ดขาด เพราะนอกจากเสียเงินโดยไม่จำเป็นแล้วยังไม่ปลอดภัยอีกด้วย พร้อมกันนี้ยังขอเตือนไปยังผู้ผลิต ผู้ขาย ว่าอย่าได้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย โดยผลิตและขายผลิตภัณฑ์นี้อีก มิฉะนั้นจะต้องได้รับโทษฐานผลิตและขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตํารับยาต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และ อย. จะจับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมทั้งตำรวจในการเฝ้าระวังและกวาดล้างผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายนี้ต่อไป ทั้งนี้ หากผู้บริโภคพบเห็นการผลิตหรือขายยาโดยไม่มีทะเบียนตํารับยา ขายยาโดยไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งร้องเรียนมาได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือร้องเรียนมายัง สายด่วน อย. 1556