อย. ชวนน้องๆ เข้าประกวด “อย. น้อย Music & Song Contest” ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

25 Feb 2014 /

          อย. ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย อย. น้อย ที่มีความสนใจและมีความสามารถด้าน การแต่งเนื้อเพลง ดนตรี พร้อมโชว์พลังเสียง ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม “อย. น้อย Music & Song Contest” ชิงทุนการศึกษา มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 พ.ค. 2557

          นพ. บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปิดเผยว่า โครงการ อย. น้อย  ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดกิจกรรม “อย. น้อย Music & Song Contest” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถด้านการแต่งเนื้อเพลง ดนตรี และการร้องเพลง ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา ซึ่งกติกาในการส่งผลงาน เข้าประกวดนั้น จะต้องเป็นเพลงที่มีลักษณะเป็นเนื้อร้องภาษาไทย หรืออาจมีภาษาต่างประเทศประกอบด้วยก็ได้ พร้อมดนตรีเล่นสด หรือดนตรีจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเนื้อเพลงที่แต่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ ดังนี้   หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม หลีกเลี่ยงการซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพตามโฆษณาชวนเชื่อ หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ หรือไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ , อ่านฉลากอาหาร ยา และเครื่องสำอาง ก่อนซื้อหรือใช้ และบริโภคนม ผัก และผลไม้   เป็นประจำ โดยเนื้อหาและดนตรีของเพลง ที่แต่งขึ้นต้องเป็นเพลงและดนตรีใหม่ที่ไม่เคยมีลิขสิทธิ์หรือได้รับการบันทึกเสียงมาก่อน มีความยาวทั้งสิ้น 3-5 นาที หากพบว่าผลงานที่ได้รับรางวัลมีการละเมิดลิขสิทธิ์   อย. มีสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลได้ในภายหลัง     ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ไม่เกินกลุ่มละ 8 คน และที่สำคัญปัจจุบันต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่เป็นสมาชิกโรงเรียนเครือข่าย อย. น้อยเท่านั้น โดยจะต้องส่งผลงานในนามตัวแทนของโรงเรียน ซึ่งหากโรงเรียนนั้นยังไม่เป็นสมาชิกของ อย. น้อยก็สามารถสมัครสมาชิกก่อนวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ในการประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประเภทของเพลงที่ส่งเข้าประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง และเพลงสตริง ซึ่งแต่ละโรงเรียนสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 2 ระดับ และทั้ง 2 ประเภท ส่วนเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.oryornoi.com และต้องผ่านการพิจารณาอนุญาตจากโรงเรียนแล้ว และแนบไฟล์บันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีในรูปแบบ MP3 หรือ WMV. File บันทึกในแผ่นซีดีหรือดีวีดี พร้อมทั้งบันทึกเนื้อเพลงที่เป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf ลงในแผ่นที่บันทึกเสียง และพิมพ์แนบมากับใบสมัคร ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 พฤษภาคม 2557 ได้ที่ 1201/46  ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สำหรับรางวัลในแต่ละระดับชั้นและแต่ละประเภท ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 7,000 บาท

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า นับเป็นโอกาสดีที่น้องๆ นักเรียน อย. จะได้แสดงความสามารถ จึงขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด “อย. น้อย Music & Song Contest” ภายใน 16 พฤษภาคม ศกนี้  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กลุ่มพัฒนาเครือข่าย โทรศัพท์ 0 2590 7121-2


บทความที่เกี่ยวข้อง