อย. จัดใหญ่ ปล่อยขบวนรถ Road Show เปิดตัวโครงการ Good Health Starts Here สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ท

19 Mar 2014 /

     อย. เปิดแนวรุก มุ่งมั่นให้คนไทยมีสุขภาพดี รุดจัดกิจกรรม Road Show ยิ่งใหญ่ รณรงค์ให้ผู้บริโภค “อ่านฉลาก อย่างฉลาด” นำรถ Mini truck 5 คัน พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องสัญลักษณ์ที่ อย. กำหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เริ่มนำร่องจัดกิจกรรมในตลาดและแหล่งชุมชนทั้งเขต กทม. และปริมณฑล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หวังติดอาวุธทางปัญญาให้ผู้บริโภคคัดกรองผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยตนเอง เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ปลอดภัยสมประโยชน์ และตรงกับความต้องการวันนี้ (19 มีนาคม 2557) ณ บริเวณด้านหน้าตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถ Road Show เปิดตัวโครงการ Good Health Starts Here สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ ว่าจากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดำเนินงานโครงการดังกล่าว ตามนโยบายสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยยึดหลักแนวคิด “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ” เพื่อเน้นให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวเอง ซึ่งเป็นได้ทั้งต้นเหตุและสาเหตุของการมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น จึงได้มีการจัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ให้ผู้บริโภค “อ่านฉลาก อย่างฉลาด” โดยจะนำขบวนรถ Mini truck จำนวน 5 คัน เดินสายให้ความรู้ผู้บริโภคในการจำแนกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ อย. กำหนดบนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่ละประเภท ซึ่งสัญลักษณ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน ดังนี้ ฉลากอาหาร แสดงในรูปแบบเลขสารบบอาหาร 13 หลัก อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. , ฉลากยา ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่จะต้องแสดง “เลขทะเบียนตำรับยา” , ฉลากเครื่องสำอาง ไม่มีเครื่องหมาย อย. บนฉลาก แต่ต้องแสดง  “เลขที่ใบรับแจ้ง” เป็นเลข 10 หลัก และมีข้อความอันจำเป็นครบถ้วน สำหรับเครื่องมือแพทย์ ฉลากที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. ได้แก่ คอนแทคเลนส์ ถุงยางอนามัย ถุงมือสำหรับ             การศัลยกรรม และชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี ส่วนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ฉลากที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. เช่น ผลิตภัณฑ์ กำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวประเภทกรด-ด่าง ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่ใช้ในบ้านเรือน ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด เป็นต้น ทั้งนี้ จะระบุข้อความประชาสัมพันธ์เหล่านี้ข้างรถ เพื่อให้ผู้บริโภคได้อ่านและเข้าใจการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยขบวนรถจะวิ่งประชาสัมพันธ์พร้อมจัดกิจกรรมตามตลาดและแหล่งชุมชนต่าง ๆ ใน กทม. และปริมณฑล พร้อมกัน จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคร่วมงาน

      นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรม Road Show สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่...ที่ตัวคุณ ครั้งนี้ นอกจากผู้บริโภคสามารถแยกแยะสัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพได้แล้ว อย. ยังหวังให้ผู้บริโภคไม่ถูกหลอกจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง หรือโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณรักษาสารพัดโรค เช่น หากพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเชิงบำบัด รักษา หรือบรรเทาโรค แต่ไม่พบ “เลขทะเบียนตำรับยา” บนฉลาก พบแต่เลขสารบบอาหาร 13 หลัก ก็สามารถระบุได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออาหาร ไม่มีผลในการรักษาโรคแต่อย่างใด ซึ่ง อย. จะจัดโครงการดี ๆ เพื่อผู้บริโภคต่อไป ขอให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นการดำเนินงานของ อย. ในการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ          แจ้งได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด