อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างทำหนังสือครบรอบปี

5 Jun 2014 /

      อย. เตือน อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อ อย. จัดทำหนังสือครบรอบปี หรือขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมใด ๆ หากได้รับการติดต่อขอสปอนเซอร์ ขอให้พิจารณาให้ดี หรือสอบถาม อย.ก่อนตัดสินใจ มิฉะนั้นอาจถูกหลอกได้ และ อย.เตรียมดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างชื่อ อย. หากิน

     นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เปิดเผยว่าในวาระครบรอบปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรงกับวันที่ 11 ธันวาคม ของทุกปี  สำหรับในปีนี้  อย. ก็จะครบรอบ 40 ปีแล้ว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว มักจะมีผู้แอบอ้างชื่อ อย.จัดทำหนังสือครบรอบปีอยู่เสมอ โดยในปีนี้มีหนังสือพิมพ์บางฉบับ ได้ส่งหนังสือขอสนับสนับสนุนการพิมพ์หนังสือ “ ครบรอบ 41 ปี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ”  ไปยังผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อขอให้ซื้อหน้าโฆษณาในหนังสือฉบับดังกล่าว  ในเรื่องนี้ อย.ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่าการครบรอบปีดังกล่าวนอกจากไม่เป็นความจริงแล้ว อย. ยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่เคยอนุญาตให้ใครจัดทำหนังสือครบรอบปี แต่อย่างใด การแอบอ้างเช่นนี้ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหายและอาจทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับการติดต่อเข้าใจผิดได้ ถือเป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่งจึงขอให้ผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อผู้แอบอ้างดังกล่าว ทั้งนี้ อย. จะได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างชื่อ อย. ต่อไป  

      เลขาธิการฯ กล่าวย้ำว่า อย.ไม่มีนโยบายในการจัดทำหนังสือครบรอบปี หากผู้ประกอบการได้รับการติดต่อขอสปอนเซอร์ ขอให้สอบถามข้อเท็จจริงกับ อย.ก่อนตัดสินใจให้การสนับสนุนใดๆ มิฉะนั้นผู้ประกอบการอาจถูกหลอกได้ อย่างไรก็ตามต้องขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากได้รับการติดต่อในลักษณะเช่นนี้อีกขอให้แจ้งเบาะแสมาที่ อย. ทางหมายเลขร้องเรียน 0 2590 7354-5 หรือทางสายด่วน อย.1556 หรือทาง  Oryor Smart Application ก็สามารถแจ้งร้องเรียนได้