อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร มูลค่ากว่า 5 แสนบาท พบปริมาณเมทานอลเกินมาตรฐาน สูดดมมากถึงขั้นเสียชีวิต

19 Jun 2014 /

        18 มิ.ย.นี้ ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ อย. เตรียมเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล 1,586 ลิตร รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท  ตรวจพบเมทานอล 86.7% ซึ่งมาตรฐานกำหนด ไม่เกิน 1% ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนมีโทษหนัก

        ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบและเก็บตัวอย่างตลอดจนอายัดแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร กรีนเพาเวอร์ (greenpower) จำนวน 50 ลัง น้ำหนักรวม 2,266 กิโลกรัม และแอลกอฮอล์แข็ง-เจล (alcohol fuel) จำนวน 122 ถัง น้ำหนักรวม 1,586 ลิตร ที่บริษัท อีโคโนไมเซอร์ กรุ๊ป จำกัด จากผลการตรวจวิเคราะห์พบปริมาณเมทานอล 86.7% ซึ่งมาตรฐานกำหนดเมทานอลต้องไม่เกิน 1% เข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับ  ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ วันนี้ (18 มิถุนายน 2557) อย.จึงได้นำแอลกฮอล์อุ่นอาหารของกลางทั้งหมดที่ยึดอายัดไว้มาเผาทำลายณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

       รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์อุ่นอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่พบว่า มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้อุ่นอาหารประเภทหม้อไฟ ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็นวัตถุอันตรายถูกกำกับควบคุมโดย อย. ซึ่งที่ผ่านมา อย.ได้เก็บตัวอย่างและยังพบว่าตกมาตรฐาน ซึ่งแอลกอฮอล์ที่มีเมทานอลเกินกว่ามาตรฐาน จะส่งผลต่อสุขภาพ หากสูดดมเข้าไปจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาพร่า และถ้าสูดดมในปริมาณมากอาจทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งที่ผ่านมา อย. ได้เชิญผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกอบการโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหารที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  ให้สังเกตฉลากว่ามีเครื่องหมายมาตรฐาน สมอ. หรือไม่  เพราะผลิตภัณฑ์ที่มีเมทานอลเกินมาตรฐานจะฉุนแสบจมูก และไอของผลิตภัณฑ์จะทำให้ระคายเคืองตา หากไม่แน่ใจว่าแอลกอฮอล์อุ่นอาหารได้มาตรฐานหรือไม่ สามารถทดสอบโดยการใช้ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาทดสอบได้ และหากพบว่าผู้ประกอบการใช้แอลกฮอล์อุ่นอาหารที่มีปริมาณเมทานอลมากกว่า 1% และไม่แจ้งข้อมูลดังกล่าว อย.จะดำเนินการตามมาตรฐานเดียวกับผู้จำหน่ายและผู้ผลิต ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ