รอบชิง “อย.น้อย Music & Song Contest” 12 รางวัล บทเพลงคุณภาพ อย. มอบทุนการศึกษากว่าแสนบาท ปลูกฝังเด็

24 Jun 2014 /

อย.เผยผลผู้ชนะการประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ “อย.น้อย Music & Song Contest” มอบ 12 รางวัล รวมมูลค่ากว่าแสนบาท เพื่อเป็นกำลังใจให้เยาวชนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ รู้จักการเลือกกิน เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย

          วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) ณ โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงเพาเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดกิจกรรมประกวดผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียน “อย.น้อย Music & Song Contest” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ           อย.น้อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย อย.น้อยได้สังเคราะห์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และแสดงศักยภาพในการผลิตถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเพลง ทั้งเนื้อร้องและทำนองใหม่ เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในกลุ่มนักเรียนต่อไป โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทลูกทุ่งและประเภทสตริง ในแต่ละประเภทยังแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจากการเปิดรับผลงานเพลงดังกล่าวได้มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายร่วม อย.น้อย ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก และทางคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกให้เหลือโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกประเภท รวม 12 โรงเรียน โดยมีเงินรางวัล พร้อมโล่และประกาศเกียรติคุณ ทั้งสิ้น 12 รางวัล แบ่งเป็นประเภทละ 3 รางวัล เริ่มจากรางวัลที่ 1 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 15,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมทุนการศึกษา 7,000 บาท สำหรับการตัดสิน

การประกวดครั้งนี้ จะได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการรวม 3 ชุดด้วยกัน คือ ชุดที่ 1 คณะกรรมการคัดกรอง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการ พิจารณาคัดกรองผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้เป็นไปตามกติกาที่กำหนดไว้ ชุดที่ 2 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและมีทำนองที่น่าสนใจ สามารถสร้างการจดจำได้ดี และชุดที่ 3 คือคณะกรรมการตัดสินการประกวด “อย.น้อย Music & Song Contest”ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแต่งเนื้อร้อง ทำนองและคุณภาพการร้องเพลง รวม 6 ท่าน ได้แก่ ประเภทสตริง  นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้) นางสาวนิภาภรณ์ ฐิติธนการ (ซานิ) และนายปฏิเวธ อุทัยเฉลิม (ฟองเบียร์) ประเภทลูกทุ่ง นายเจนภพ จบกระบวนวรรณ นายศิลาแรง อาจสาลี (อ.ยีนส์) และนายรุ่ง สุริยา

ผลการตัดสินมีดังนี้

ประเภทเพลงสตริง 

ระดับประถมศึกษา        รางวัลที่ 1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี กทม.)

                               รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว จ.กาญจนบุรี

ระดับมัธยมศึกษา          รางวัลที่ 1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.เชียงใหม่

                                รางวัลที่ 2 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์

                                รางวัลที่ 3 โรงเรียนพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์

ประเภทเพลงลูกทุ่ง

ระดับประถมศึกษา        รางวัลที่ 1 โรงเรียนวัดหนองสมาน จ.ตรัง

                               รางวัลที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองตูน จ.อุบลราชธานี

                               รางวัลที่ 3 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส จ.อ่างทอง

ระดับมัธยมศึกษา       รางวัลที่ 1 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา จ.สิงห์บุรี

                             รางวัลที่ 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท

                             รางวัลที่ 3 มี 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร    และโรงเรียนธรรมโฆษัติวิทยา จ.นครพนม

          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวตอนท้ายว่า ขอแสดงความยินดีต่อโรงเรียนที่ชนะการประกวดทุกรางวัล และหวังว่าประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้จะทำให้นักเรียน อย.น้อยทุกคนนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อคนรอบข้างให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านจากเลือกกิน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้เป็นอย่างดี


บทความที่เกี่ยวข้อง