อย.ชวนสื่อพิสูจน์ยาเสพติดก่อนนำไปเผา 26 มิ.ย.นี้

25 Jun 2014 /

           อย. เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมพิสูจน์ตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลางอย่างโปร่งใส ก่อนนำไปเผาทำลายในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 นี้ เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม   นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เผยของกลางในคลังที่คดียังไม่สิ้นสุดอีกกว่า 40 ตัน  ที่เก็บรักษาไว้ในคลังที่มีระบบป้องกันอย่างรัดกุม และรอการทำลายต่อไป

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ในวันนี้ (25 มิถุนายน 2557) เวลา 9.30 น. คณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางจากคดีทั้งสิ้น 2,911 คดี คิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 3,094 กิโลกรัม  ซึ่งเก็บไว้ในคลังยาเสพติด อย. ก่อนจะนำไปเผาทำลายในวันที่  26 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่ายาเสพติดให้โทษของกลางที่คณะทำงานทำการตรวจรับนี้เป็นยาเสพติดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลางแล้ว และสามารถนำไปทำลายได้       การตรวจรับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะและประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งชักสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่ และส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการแล้วจึงห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจรับแล้วบรรจุลงหีบห่อ และติดลำดับหมายเลขหีบห่อ โดยคณะทำงานตรวจรับ ฯ  เซ็นชื่อกำกับไว้ทุกหีบห่อ จากนั้นเก็บไว้เป็นสัดส่วนที่จัดไว้ในคลังยาเสพติดของ อย. โดยติดเทปกระดาษที่ลงลายมือชื่อของคณะทำงานตรวจรับ ฯ กำกับไว้ที่ประตูคลัง เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจ คลังยาเสพติดจะมอบกุญแจคลังให้ประธานคณะทำงานตรวจรับ ฯ คือ นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้เก็บรักษากุญแจไว้ และในวันที่  26 มิถุนายน 2557 เวลา 05.30 น. ประธานคณะทำงานตรวจรับ ฯ จะเป็นผู้มาเปิดประตูคลัง  โดยจะตัดเทปกระดาษที่ปิดไว้ออก เพื่อนำยาเสพติดของกลางที่ตรวจรับไว้แล้ว  ส่งมอบให้คณะทำงานขนย้ายยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งมีรองผู้บังคับการกองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน จากนั้น คณะทำงานและผู้รับมอบ ร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง และนำยาเสพติดไปเผาทำลาย ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

           เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อให้การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางเป็นไปอย่างโปร่งใส ก่อนนำไปเผาทำลายจะต้องมีการตรวจรับและตรวจสอบกันอย่างละเอียด รัดกุม จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทำข่าว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557  เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา  ส่วนยาเสพติดให้โทษของกลางที่ยังเก็บรักษาไว้ที่คลังยาเสพติดของ อย. ยังคงมีเหลือจำนวนรวมกว่า 40 ตัน นั้น อย. มีระบบการเก็บรักษาที่รัดกุม มั่นคง ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย ซึ่งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลางแล้ว จึงจะจัดให้มีการเผาทำลายต่อไป