อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อ“ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ ฉลากระบุทะเบียน G 463/46” อันตรายพบสเตียรอยด์ปนเป

13 Aug 2014 /

         อย. เตือนผู้บริโภค หลังได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ระวังอย่าหลงเชื่อซื้อ “ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ” บรรจุกระป๋องพลาสติก ฉลากระบุทะเบียนเลขที่ G 463/46 มีขายแพร่หลายตามต่างจังหวัด ตรวจพบปนเปื้อนยาสเตียรอยด์ มีผลข้างเคียงสูง อันตรายถึงชีวิต ทั้งยังพบแสดงฉลากปลอม สถานที่ตั้ง ณ จ.นครสวรรค์ ตามที่ระบุในฉลากไม่มีอยู่จริง พร้อมกันนี้ อย. กำลังสืบหาต้นตอแหล่งผลิต เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

         ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่าตามที่มีผู้บริโภคร้องเรียนผ่านสายด่วน อย. 1556 ให้ตรวจสอบ “ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ” ใช้เลขทะเบียนปลอม ซึ่งฉลากระบุสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงส่งเรื่องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งทาง สสจ. นครสวรรค์ ได้แจ้งกลับมายัง อย. ว่ายาดังกล่าวเคยได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบอยู่เนือง ๆ ซึ่ง “ยาสมุนไพรอายุวัฒนะ” ลักษณะบรรจุอยู่ในกระป๋องพลาสติก ฉลากระบุทะเบียนเลขที่ G 463/46 ผลิตโดยชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครสวรรค์ เลขที่ 1/8 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยพบการจำหน่ายในหลายจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคใต้ และล่าสุดได้รับแจ้งจากจังหวัดระนองว่า โรงพยาบาลชุมชนตรวจพบสารสเตียรอยด์ในยาดังกล่าวที่ได้จากผู้ป่วยหลังการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พบว่า สถานที่ตั้งดังกล่าวในเขตจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีอยู่จริง และชมรมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่มีตัวตน ที่สำคัญไม่มีการขึ้นทะเบียนยาดังกล่าวในจังหวัดนครสวรรค์แต่อย่างใดทั้งนี้ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ได้มีหนังสือถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้ตรวจสอบการจำหน่ายยาสมุนไพรดังกล่าวในพื้นที่ หากตรวจพบให้ดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเข้มงวด ในส่วนของ อย. กำลังดำเนินการสืบสวนหาแหล่งผลิตอีกทางหนึ่งด้วย

          รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ยาสมุนไพรอายุวัฒนะที่ตรวจพบการปนเปื้อนยาสเตียรอยด์ หรือยาสมุนไพรใดก็ตามที่ตรวจพบสเตียรอยด์ ถือว่ามีความผิด และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากยากลุ่มสเตียรอยด์ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ  ต้องใช้ภายใต้ความดูแลของแพทย์ เพราะเป็นยาที่มีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายแทบทุกระบบ มีผลข้างเคียงสูง  เช่น ทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ได้ง่าย เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลงอาจถึงขั้นกระเพาะทะลุ  กล้ามเนื้อลีบ กระดูกผุ ภูมิคุ้มกันลดลง บางรายอาจถึงขั้นไตวายเป็นอันตรายถึงชีวิต หากผู้บริโภคจะเลือกซื้อยาแผนโบราณ ขอให้ซื้อยาจากร้านที่มีใบอนุญาตขายยาเท่านั้น อย่าหลงเชื่อซื้อยาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ เช่น ตลาดนัด ตามวัด รถเร่ขายยา แผงลอย หรือซื้อยาผ่านทางอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ค  เป็นต้น เพราะอาจได้รับยาที่มีการลักลอบใส่สเตียรอยด์และขอให้ซื้อยาที่บนฉลากมีเลขทะเบียนตำรับยาซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจาก อย.แล้วโดยทะเบียนยาแผนโบราณกรณีที่ผลิตในประเทศ ฉลากจะระบุตัวอักษร G ตามด้วยลำดับที่/ปี พ.ศ. สองหลักสุดท้าย และมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่ฉลาก เช่น ชื่อผู้ผลิต วันเดือนปีที่ผลิต เลขที่หรือครั้งที่ผลิต ปริมาณยาที่บรรจุ รวมทั้งควรสังเกตว่าหีบห่อต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เปียกชื้น หากผู้บริโภคพบเห็นแหล่งผลิต/จำหน่าย ยาสมุนไพรที่ผิดกฎหมายแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่พบเห็นการกระทำความผิดนั้น ๆ