อย.รับรางวัลเชิดชูเกียรติกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557

6 Mar 2015 /

อย. รับรางวัลเชิดชูเกียรติกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 จัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ประเภทโครงการของหน่วยงานราชการ Oryor Smart Application ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ อย. และเป็น Application แรกของกระทรวงสาธารณสุข  โดยรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน”ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ประเภทโครงการ จากโครงการ Oryor Smart Application โดยได้รับมอบรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการมอบรางวัลดังกล่าว จัดโดย สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลสำหรับผู้ที่เห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ และรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จนประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

สำหรับโครงการที่ อย.ได้รับรางวัล คือ Oryor Smart Application เป็นโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ อย. โดยเป็น Application แรกของกระทรวงสาธารณสุข และเป็น Application ลำดับต้น ๆ ของหน่วยงานราชการ ได้รับความสนใจจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้ามาสนับสนุนจนนำไปสู่การลงนามความเข้าใจร่วมพัฒนาผลักดันให้ อย.เป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ โครงการดังกล่าวได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ

วันที่ 2 สิงหาคม 2556 ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลด ไปใช้งานแล้วมากกว่า 130,000 ครั้ง และยังได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1 ในหมวดสุขภาพและการออกกำลังกาย สามารถใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม เพราะเป็นโปรแกรมที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น บทความ ข่าว E-BOOK Animation สารคดีโทรทัศน์ นอกจากนี้ ยังมีการบริการให้ตรวจสอบการจดแจ้งเครื่องสำอางว่าได้รับมาตรฐาน อย.จริงหรือไม่ สามารถร้องเรียนเมื่อพบปัญหาการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพและวัดค่า ดัชนีมวลกาย ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถใช้งานได้ ทุกที่ทุกเวลาตามแนวคิด Anytime Anywhere สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการมีหลายแบบและดำเนินการโดยใช้สื่อโฆษณาที่หลากหลาย ทั้งแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ ผ่านทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ งานอีเวนต์ รวมถึงสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้เป็นที่รู้จักก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้อย่างเป็นที่น่าพอใจและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงานด้วย

โครงการ Oryor Smart Application จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะที่ 2  จะสามารถตรวจสอบเลขที่สารบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน ตลอดจน การค้นหาตำแหน่งพิกัดร้านขายยาได้ทั่วประเทศ รวมทั้งมีเกมส์ให้ความรู้จำนวน 4 เกมส์โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ และในระยะที่ 3 จะเพิ่มการตรวจสอบเลขอนุญาตได้ทุกผลิตภัณฑ์ยกเว้นผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด และเพิ่มเกมส์ให้ความรู้จำนวน 2 เกมส์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับมือถือระบบ Windows mobile ได้อีกด้วย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้  เลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง