อย. เผย ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดก่อนนำไปเผา กว่า 7 ตัน

24 Jun 2015 /

          อย. เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมพิสูจน์ตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลางอย่างโปร่งใส  ก่อนนำไปเผาทำลายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 นี้ เวลา 10.00 น.
 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เผยของกลางในคลังที่คดียังไม่สิ้นสุดอีกกว่า  43 ตัน
ที่เก็บรักษาไว้ในคลังที่มีระบบป้องกันอย่างรัดกุม และรอการทำลายต่อไป

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ในวันนี้ (25 มิถุนายน 2558) เวลา 9.30 น.
คณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงาน   ต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางจากคดีทั้งสิ้น
 5,508 คดี คิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 7,340 กิโลกรัม  ซึ่งเก็บไว้ในคลังยาเสพติด อย. ก่อนจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบาง ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

          เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ยาเสพติดให้โทษของกลางที่คณะทำงานทำการตรวจรับนี้เป็นยาเสพติดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลางแล้ว
และสามารถนำไปทำลายได้ การตรวจรับดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะและประเภทของยาเสพติด  พร้อมทั้งชักสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่า
เป็นยาเสพติดหรือไม่ และส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการแล้วจึงห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจรับแล้วบรรจุลงหีบห่อ และติดลำดับหมายเลขหีบห่อ
โดยคณะทำงานตรวจรับ ฯ เซ็นชื่อกำกับไว้ ทุกหีบห่อ จากนั้นเก็บไว้เป็นสัดส่วนที่จัดไว้ในคลังยาเสพติดของ อย. โดยติดเทปกระดาษที่ลงลายมือชื่อของคณะทำงานตรวจ
รับ ฯ  กำกับไว้ที่ประตูคลัง เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจคลังยาเสพติดจะมอบกุญแจคลังให้ประธานคณะทำงานตรวจรับ ฯ คือ นายวินัย  มณฑาพงษ์ 
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้เก็บรักษากุญแจไว้ และในวันที่  26 มิถุนายน 2558 เวลา  5.00 น.
ประธานคณะทำงานตรวจรับ ฯ จะเป็นผู้มาเปิดประตูคลัง โดยจะตัดเทปกระดาษที่ปิดไว้ออก เพื่อนำยาเสพติดของกลางที่ตรวจรับไว้แล้ว  ส่งมอบให้คณะทำงาน
ขนย้ายยาเสพติด ให้โทษของกลาง  ซึ่งมีรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน จากนั้น คณะทำงานและผู้รับมอบ
ร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง และนำยาเสพติดไปเผาทำลาย ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อให้การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางเป็นไปอย่างโปร่งใสก่อนนำไปเผาทำลายจะต้องมีการตรวจรับและ
ตรวจสอบกันอย่างละเอียด รัดกุม จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานจึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทำข่าว
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่วนยาเสพติดให้โทษของกลางที่ยังเก็บรักษาไว้ที่คลังยาเสพติดของ อย. ยังคงมีเหลือจำนวนรวมกว่า  43 ตัน นั้น อย. มีระบบการเก็บรักษาที่รัดกุม
มั่นคง ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย ซึ่งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลางแล้ว จึงจะจัดให้มีการเผาทำลายต่อไป   


บทความที่เกี่ยวข้อง