ลุยจับอีก ร้านขายยา “บ้านยาสาวน้อย” 2 แห่ง ย่านดอนเมืองลักลอบขายยาอันตราย ทรามาดอล และยาน้ำแก้ไอ ให้แก่เยาวชน นำไปใช้ในทางที่ผิด

22 May 2015 /

          อย. เดินหน้าจับร้านขายยากระทำผิดกฎหมาย ลุยร่วมกับตำรวจ กก.ดส. และ ปปส. นำกำลังจับ ร้านขายยา “บ้านยาสาวน้อย” 2 แห่ง ย่านดอนเมือง พบลักลอบขายยาอันตราย ทรามาดอล และยาน้ำแก้ไอ ให้แก่เยาวชนนำไปใช้ในทางที่ผิด พร้อมกับพบจำหน่ายยาชุด แก้ปวด แก้ไข้หวัด ตลอดจนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 แจ้งข้อหาหลายคดี ย้ำ! ขอให้ร้านขายยาทุกร้านปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบกระทำผิด นอกจากมีโทษทั้งจำและปรับแล้ว อาจถูกลงโทษถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตขายยา สำหรับเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ อาจถูกส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมลงโทษทางจรรยาบรรณด้วย    

          เจ้าหน้าที่ อย. ภายใต้การอำนวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.สมศักดิ์ชัย   อมรส่งเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันพบมีการนำกลุ่มยาแก้ไอมาผสมกับยาแก้ปวด ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย ซึ่งถือเป็นการนำยามาใช้ในทางที่ผิด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับกุมร้านขายยา ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง และจะมีการจับกุมผู้กระทำผิดต่อไป เพื่อมิให้ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนถูกมอมเมา ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเยาวชนติดยาได้ ล่าสุด หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ ปปส.กทม. ว่ามีร้าน   ขายยา ย่านดอนเมือง มีพฤติการณ์ลักลอบจำหน่ายยาอันตรายให้แก่เยาวชนโดยผิดกฎหมาย ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 พ.ค.58 ที่ผ่านมา อย. ได้ร่วมมือกับตำรวจ กก.ดส. และเจ้าหน้าที่ ปปส. เข้าตรวจสอบและ จับกุม “ร้านบ้านยาสาวน้อย” จำนวน 2 ร้าน โดยร้านแรกตั้งอยู่ที่ 7/13 ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบพบ อัลปราโซแลม ซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 , พบขายยาไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา และขายยาชุด เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาของกลาง ทั้งยาน้ำแก้ไอ ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ ยาชุด อาทิ ยาทรามาดอล   ชนิดแคปซูลสีเขียว-เหลือง และยาแก้แพ้ชนิดน้ำยี่ห้อโปรโคดิล , ยา INZOLZM , ยา Reduce-15 mg , ยาชุด ใน 1 ซอง (ประกอบด้วย ยาเม็ดสีแดงเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดกลมสีชมพู และยาเม็ดกลมสีเหลือง) , ยาชุด ใน 1 ซอง (ประกอบด้วย ยาเม็ดสีแดงเคลือบน้ำตาล ยาเม็ดกลมสีชมพู ยาเม็ดกลมสีเหลือง และยาเม็ดสี่เหลี่ยมสีเขียว) ,          ยาชุด ใน 1 ซอง (ประกอบด้วย ยาเม็ดกลมสีเขียว ยาเม็ดรีหัวมนสีเขียว ยาเม็ดสี่เหลี่ยมสีเขียว และยาเม็ดกลมสีเหลืองมีเส้นแบ่งกลางเม็ด) , ยาไซฟล็อกซิน , ยา Ceza syrup , ยา Cephendryl syrup , ยา Meddy syrup , ยา Aorinyl – DEC syrup , ยา Chlorpheniramin syrup , ยา R-RAX syrup และยา Cetrizine syrup ฯลฯ

          ในเบื้องต้น ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี ดังนี้

 1. มีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาท

2. ขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

3. ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

3. ไม่จัดทำบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง มีโทษปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท

 

         นอกจากนั้น วันเดียวกัน ได้เข้าจับกุม “ร้านบ้านยาสาวน้อย” อีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ 11/135 ซ.ช่างอากาศอุทิศ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ผลการตรวจสอบ พบการขายยาแผนปัจจุบัน โดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จึงยึดยาของกลาง ส่วนใหญ่เป็นยาน้ำแก้ไอ ยาแก้ปวด ยาแก้แพ้ อาทิ ยา TINDOL , ยา CEZA SYRUP , ยา Cetrizin syrup , ยา AORINYL-DEC , ยา DITAP Syrup , ยา MEDDY Syrup ,   ยา CHLORPHENIRAMINE SYRUP , ยา CEPHENDRYL Syrup , ยา PROCODYL , ยา DEXAMETHASONE TABLETS , ยา CYPROHEPTA (ยาเม็ดกลมสีขาว) , ยาUlsanic ยาเม็ดรีสีขาว , ยา D10 (ยาเม็ดกลมสีฟ้า) , ยา D5 (ยาเม็ดกลมเคลือบสีชมพู) , ยา D2 (ยาเม็ดกลมสีขาว) , ยา Rodex (ยาเม็ดรีสีเขียว) , ยา Piroxicam 20 mg , ยา Diclofenac 25 mg , ยาชุแก้ปวด และยาชุดแก้ไข้หวัด ฯลฯ  

 

          ในเบื้องต้น ได้แจ้งข้อหาดำเนินคดี ดังนี้

 

          1. ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า อย. ขอปรามร้านขายยาทุกแห่ง อย่าได้จำหน่าย  ยาแก้ไอ และยาอันตรายใด ๆ ให้แก่กลุ่มวัยรุ่นหรือบุคคลใดที่คาดว่าจะนำไปใช้ในทางที่ผิด กรณียาแก้ไอ  ตามประกาศฯ เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายยาน้ำแก้ไอที่มีไดเฟนไฮดรามีน หรือ โปรเมทาซีน หรือ เดกซ์โตรเมธอร์แฟน เป็นส่วนประกอบ โดยจำกัดปริมาณการจำหน่ายจากผู้ผลิตไปยังร้านขายยาไม่เกิน 300 ขวดต่อ แห่งต่อเดือน และจำกัดการขาย ไม่ควรจ่ายยาเกินครั้งละ 3 ขวด เพื่อป้องกันการนำยาดังกล่าวไปใช้  ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ กรณียาอันตราย ทรามาดอล  อย. มี มาตรการเข้มงวด โดยให้จำหน่ายยา เฉพาะกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นทางการการแพทย์เท่านั้น ทั้งนี้ไม่เกิน 20 เม็ด/แคปซูล ต่อรายต่อครั้ง  และให้เภสัชกรประจำร้านเท่านั้นเป็นผู้ส่งมอบยาให้แก่ผู้มารับบริการ ที่สำคัญห้ามจำหน่ายยาให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปีในทุกกรณี รวมทั้งให้ผู้รับอนุญาตและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร่วมกันจัดทำบัญชีซื้อยาและบัญชีการขายยาให้เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หากพบร้านขายยาใดฝ่าฝืน นอกจากดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว จะถูกเสนอคณะกรรมการยาให้ความเห็นชอบในการพักใช้ใบอนุญาตขายยาต่อไปและประสานสภาเภสัชกรรมเพื่อพิจารณาลงโทษทางจรรยาบรรณของเภสัชกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดด้วย ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจการดำเนินงานของ อย. ในการทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้บริโภค อย่างเข้มแข็ง หากผู้บริโภคพบข้อมูลยาใดที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อร่างกาย  อย. จะรีบตรวจสอบและจัดทำข่าวเผยแพร่ให้ทราบโดยเร็วที่สุด หากผู้บริโภคพบปัญหาการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการใช้ยาแล้วเกิดอาการแพ้ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application

4. ขายยาแผนปัจจุบันนอกเวลาทำการ มีโทษปรับตั้งแต่ 2,000 – 10,000 บาท