อย. ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซื้อยาแก้แพ้ แก้ไอ แก้ไขปัญหาเยาวชน นำยาไปใช้ในทางที่ผิดร่วมกัน

20 Aug 2015 /

          อย. ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้กับร้านขายยา ก่อนซื้อยาในกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ยาน้ำเชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ ยาแก้ปวดทรามาดอลเพื่อควบคุมสถานการณ์ปัญหา เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาการใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่มีการนำยาแก้ปวดผสมกับยาน้ำเชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ มาเสพ เพื่อให้เกิดฤทธิ์มึนเมา ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นปัญหาของสังคมในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มีมาตรการออกประกาศกำหนดให้มีการจำกัดจำนวนการจำหน่ายและกระจายยากลุ่มนี้ โดยกำหนดให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยาจะต้องจัดทำบัญชีการขายยากลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายยา ทั้งนี้ อย. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนการซื้อยากลุ่มยาน้ำเชื่อม แก้แพ้ แก้ไอ และ ยาแก้ปวดทรามาดอล เพื่อประโยชน์ในการป้องกันวัยรุ่นและเยาวชน นำยาไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทางร้านขายยาสามารถจัดทำรายงานการขายยา เพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังในการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการรั่วไหลของยาเหล่านี้ ออกนอกระบบสาธารณสุขต่อไป

         ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์  นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวเสริมว่า การที่ประชาชนให้ชื่อ-นามสกุลของผู้ใช้ยาหรือผู้ซื้อยากับเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านขายยา จะช่วยให้เภสัชกรทำทะเบียนประวัติ เพื่อติดตามความปลอดภัยการใช้ยาของผู้ป่วยได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดี หากจะใช้ ชื่อ-นามสกุลในการทำบัญชี เพื่อการควบคุมกำกับการใช้ยากลุ่มที่มีปัญหา ควรจะต้องมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งประเทศควบคู่ด้วย จึงจะสามารถกำกับได้ตามวัตถุประสงค์ ป้องกันการเวียนซื้อซ้ำของผู้ประสงค์นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม

          อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวและขอความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด ไม่ให้นำยาไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน เลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง