อย. จับมือ สถาบันโภชนาการ ลงนาม MOU พัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายบนฉลากอาหาร เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

10 Sept 2015 /

อย. สนองนโยบาย รมว.สธ. คุ้มครองผู้บริโภค ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย รุดจับมือ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักเกณฑ์ด้านโภชนาการ ให้นำไปสู่การพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย หวังเป้าหมายให้ผู้บริโภคลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม พร้อมทั้งลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยกำลังรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases, NCDs) ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดและภาวะไตวายเรื้อรัง ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามในประชากรไทย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหาร และโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีจึงได้กำหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมการใช้ข้อมูลโภชนาการเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ผลิตอาหารปรับสูตรผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักเกณฑ์ทางวิชาการด้านโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายซึ่งได้จัดพิธีลงนามในวันนี้ (11 กันยายน 2558) ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 1 ตึก อย. ระหว่าง นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อํานวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก ผู้แทนสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และภาคอุตสาหกรรมอาหาร มาร่วมเป็นสักขีพยาน นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า อย. มุ่งหวังให้ผู้บริโภคทุกกลุ่มวัยลดการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม อันนำไปสู่การลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย และฉลากโภชนาการ เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม และนำไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโภชนาการที่ดีต่อไป พร้อมทั้งเชิญชวนภาคีเครือข่าย และภาคอุตสาหกรรมอาหาร เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ดังกล่าวต่อไปคำค้นหายอดฮิต

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: theme/detail.php

Line Number: 504

Backtrace:

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/views/theme/detail.php
Line: 504
Function: _error_handler

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 351
Function: include

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 294
Function: _ci_load

File: /var/www/html/htdocs/dl2/application/modules/index/controllers/Index.php
Line: 379
Function: view

File: /var/www/html/htdocs/dl2/index.php
Line: 293
Function: require_once