อย. ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าปีใหม่ในซุปเปอร์มาร์เก็ตสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้บริโภคได้กระเช้าที่มีคุณภาพ

15 Dec 2015 /

     ใกล้เทศกาลปีใหม่ อย. ลุย ลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และแนะนำผู้บริโภคเลือกกระเช้าที่แสดงฉลากรวม พร้อมแนะการจัดกระเช้าด้วยตนเอง เตือนผู้ประกอบการที่จำหน่ายกระเช้าต้องแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน โดยแสดงข้อความเป็นภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย ระบุ ชื่อ ประเภทหรือชนิดของอาหาร และวันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในกระเช้าอย่างมีคุณภาพ

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ใกล้ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ทางห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต สหกรณ์ ร้านค้า จะนำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป เช่น อาหารกระป๋อง ผลไม้กระป๋อง ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม คุกกี้ ขนมหลากหลายชนิด ฯลฯ มาจัดเป็นกระเช้าของขวัญ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย คุ้มค่า สมประโยชน์ ในวันนี้ (14 ธันวาคม 2558) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงลงพื้นที่ไปตรวจกระเช้าของขวัญที่ ท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และแนะนำประชาชนในการเลือกซื้อกระเช้าได้อย่างมั่นใจ ดังนี้

     กรณีซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร , วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่ 

     กรณีซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าเอง หากเลือกอาหารกระป๋อง ควรดูลักษณะกระป๋อง ต้องไม่บุบบี้หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อเรียบร้อยและแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม และสังเกตฉลากควรแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ ส่วนประกอบ เป็นต้น   ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดใส่ในกระเช้า ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นอกจากนี้  ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เป็นต้น มาจัดในกระเช้ารวมกับผลิตภัณฑ์อาหาร เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีสารที่อาจเป็นอันตรายและมีกลิ่น อาจเกิดการปนเปื้อนเข้าไปในผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้รับได้

     นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ช่วงที่ผ่านมา อย. ได้มีการสุ่มตรวจกระเช้าตามแหล่งจำหน่ายกระเช้าต่าง ๆ ในเขต กทม. และปริมณฑล ยังไม่พบแหล่งจำหน่ายใดวางจำหน่ายกระเช้าที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เนื่องจากตามกฎหมาย อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารจัดรวมในภาชนะ เพื่อเป็นมาตรการควบคุมให้กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกันโดยมีการหุ้มห่อ ไม่ว่าจะเป็น กระเช้า ตะกร้า กล่อง ถุง หรือภาชนะใดๆ ต้องแสดงฉลากที่มีข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วน ในส่วนของผู้บริโภค หากพบการจำหน่ายกระเช้าที่มีผลิตภัณฑ์อาหารหมดอายุ หรือไม่มีฉลากรวมบนกระเช้า ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย.โทร. 1556 หรือผ่าน Oryor Smart Application หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารมาจัดกระเช้าด้วยตนเอง เพราะจะทำให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ไม่หมดอายุ ตรงตามความต้องการ ถูกใจผู้ให้และปลอดภัยกับผู้รับ