อย. หนุนเยาวชนชาติ คิดดี ลด ละ เลิก การใช้ยาในทางที่ผิด รุกต่อเนื่องจัดกิจกรรมภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไทย พลังอนาคตของชาติ

10 Feb 2016 /

          อย. เผย มุ่งส่งเสริมเด็กไทย สมองใส ใจสะอาด ฉลาดคิด เดินหน้าจัดกิจกรรมดี ๆ ต่อเนื่อง เข้าถึงเด็กนักเรียน อีก 4 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” พุ่งเป้าไปที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รณรงค์ให้เยาวชนรู้ถึงโทษและภัยของการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจาก  “ยาทรามาดอล” ยาแก้แพ้ และยาแก้ไอ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ชุมชน ช่วยกันดูแล ให้กำลังใจ สร้างความอบอุ่น รับฟังปัญหาของเด็ก ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศชาติ

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” ที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 และโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่หยุดนิ่ง รุกจัดกิจกรรมดี ๆ ต่อเนื่องให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วกรุงเทพฯ เพราะเห็นความสำคัญของเด็กไทยที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา เนื่องจากมีรายงานสถิติการผลิต นำเข้า ยาทรามาดอล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 มีการนำเสนอข่าวเยาวชนนำยาโปรโครดิลไปใช้ในทางที่ผิดผ่านทางสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ Social Media จำนวน 67 ข่าว และช่วงปี 2558 – ปัจจุบัน พบผู้บริโภคร้องเรียนมาที่ อย. เกี่ยวกับยาโปรโครดิล 2 เคส และ ยาทรามาดอล 12 เคสโดยกิจกรรมดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงผลเสียและอันตรายที่เกิดขึ้นหากนำยามาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนำ “ยาทรามาดอล”และ“ยาแก้แพ้ -แก้ไอ” มาใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยมุ่งหวังในผลข้างเคียงของยา ที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาคล้ายกับการเสพสุรา ทำให้เคลิ้มสุขชั่วขณะ ซึ่งเป็นมหันตภัยใหญ่หลวงของสังคมไทย ทำลายอนาคตของเยาวชน นอกจากนั้นยังส่งผลเสียต่อสุขภาพที่อาจจะใช้ยาเกินขนาด ทำให้ประสาทหลอน อารมณ์แปรปรวน มึนงง สุขภาพทรุดโทรม และการเรียนตกต่ำ หากได้รับยาเกินขนาด จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น รูม่านตาหด ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว ชัก ระบบการหายใจทำงานช้าลง จนอาจถึงขั้นหยุดหายใจ ทำให้ช็อก เสียชีวิตได้

          นอกจากการรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนของชาติแล้ว อย. ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาการนำยาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ด้วยการให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาตนำเข้ายา จำกัดปริมาณการจำหน่ายไปยังร้านขายยา และ กำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้กับผู้ป่วย เฉพาะกับผู้มีความจำเป็นทางการแพทย์ จัดทำบัญชีการซื้อ ขาย รวมทั้งการจำกัดปริมาณการจ่ายยาให้เหมาะสมตามหลักวิชาการด้วย

          นอกเหนือจากนี้ ส่วนแรกที่จะเฝ้าระวังบุตรหลานมิให้นำยาไปใช้ในทางที่ผิด คือสถาบันครอบครัว ขอให้ทางพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้ความใกล้ชิด สร้างความอบอุ่นให้เด็ก รับฟังและให้กำลังใจ คำแนะนำที่ถูกต้อง เมื่อเด็กมีปัญหาทั้งด้านการเรียน และปัญหาเพื่อน ห้ามใช้คำพูดดูถูก ตำหนิ เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตบุตรหลานของท่านว่าอาจมีการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด คือ พบขวดยาแก้ไอ แก้แพ้ชนิดน้ำเชื่อม ในกระเป๋า ห้องนอนของลูก โดยไม่มีอาการหวัด ไอ เสมหะ หรือพบยา แก้ปวด ลักษณะเป็นแผงแคปซูล เหลือง เขียว โดยไม่มีอาการปวดใด ๆ หรือพบยาเม็ดเคลือบสีเหลืองเม็ดเล็ก ๆ ใช้ระงับการไอ โดยไม่ได้มีอาการไอ หรือผลการเรียนตกต่ำ เข้ากลุ่มกับเพื่อน ติดเพื่อนมาก หรือพบลูกมีอาการมึนเมาคล้ายกับเสพสุรา มึนงง ซึม ง่วง เวลาเดินจะเสียการทรงตัวง่าย ซึ่งสามารถให้บุตรหลานท่านเลิกยาได้ทันที แต่จะมีอาการข้างเคียงบ้างสัก 4-5 วัน เช่น ใจสั่น นอนไม่หลับ มีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เพราะร่างกายกำลังปรับสภาพให้เป็นปกติ ทางที่ดีควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อการดูแลที่ถูกต้องตลอดระยะเวลาการเลิกยาทางหนึ่งด้วย   

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ (5 ก.พ. 59) เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาโดยนายแพทย์กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล และ ภญ.ชนกวนันท์ รักชีพ Talk Show จาก พระมหาสมปอง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาโปร จากศิลปิน เก้า จิรายุ ส่วน ครั้งที่ 4 – 6 จะจัดในวันที่ 9 , 10 และ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) , โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง และโรงเรียนบางกะปิ ตามลำดับ ทั้งนี้ อย. ขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเยาวชน มุ่งหวังให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีสุขภาพสมบูรณ์ มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า แข่งขันกับนานาชาติได้ พร้อมทั้งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการชั่งใจก่อนใช้ยาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การนำยาไปใช้ในทางที่ผิดหมดไปจากสังคมไทย หากผู้ใดต้องการแจ้งเบาะแสร้านขายยาที่มีพฤติกรรมขายยาในทางที่ผิด แจ้งมาที่สายด่วน อย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 


บทความที่เกี่ยวข้อง