อย. หนุนเยาวชนชาติ คิดดี ลด ละ เลิก การใช้ยาในทางที่ผิด รุกส่งท้ายจัดกิจกรรมภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไทย พลังอนาคตของชาติ

12 Feb 2016 /

          อย. เผย มุ่งส่งเสริมเด็กไทย สมองใส ใจสะอาด ฉลาดคิด เดินหน้าจัดกิจกรรมดี ๆ ต่อเนื่อง ส่งท้ายที่  โรงเรียนบางกะปิ หลังประสบความสำเร็จในการจัดผ่านไปแล้ว 5 โรงเรียน ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” รณรงค์ให้เยาวชนรู้ถึงโทษและภัยของการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นอันตรายจาก “ยาทรามาดอล”ยาแก้แพ้ และยาแก้ไอ พร้อมขอให้ทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ชุมชน ช่วยกันดูแล ให้กำลังใจ สร้างความอบอุ่น  รับฟังปัญหาของเด็ก ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่ออนาคตที่ดีของประเทศชาติ

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโครงการชั่งใจก่อนใช้ยา ภายใต้ธีม “กระตุกต่อมคิด ก่อนใช้ยาผิด” ใน 5  โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 , โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ , โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ , โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รุกจัดกิจกรรมต่อส่งท้ายโครงการในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบางกะปิ เพื่อให้การจัดกิจกรรมครอบคลุมกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วกรุงเทพฯ เพราะเห็นความสำคัญของเด็กไทยที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จึงต้องการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทยมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาเนื่องจากมีรายงานสถิติการผลิต นำเข้า ยาทรามาดอล เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2558 มีการนำเสนอข่าวเยาวชนนำยาโปรโครดิลไปใช้ในทางที่ผิดผ่านทางสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และ Social Media จำนวน 67 ข่าว และช่วงปี 2558 – ปัจจุบัน พบผู้บริโภคร้องเรียนมาที่ อย. เกี่ยวกับยาโปรโครดิล 2 เคส และยาทรามาดอล 12 เคส

          โดยกิจกรรมดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงผลเสียและอันตรายที่เกิดขึ้นหากนำยามาใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการนำ “ยาทรามาดอล”และ“ยาแก้แพ้ -แก้ไอ” มาใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยมุ่งหวังในผลข้างเคียงของยาที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาคล้ายกับการเสพสุรา ทำให้เคลิ้มสุขชั่วขณะ ซึ่งเป็นมหันตภัยใหญ่หลวงของสังคมไทย ทำลายอนาคตของเยาวชน นอกจากนั้นยังส่งผลเสียต่อสุขภาพที่อาจจะใช้ยาเกินขนาด ทำให้ประสาทหลอน อารมณ์แปรปรวน มึนงง สุขภาพทรุดโทรม และการเรียนตกต่ำ หากได้รับยาเกินขนาด จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น รูม่านตาหด ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว ชัก ระบบการหายใจทำงานช้าลง จนอาจถึงขั้นหยุดหายใจ ทำให้ช็อก เสียชีวิตได้

          นอกจากการรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนของชาติแล้ว อย. ได้มีมาตรการป้องกันปัญหาการนำยาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ด้วยการให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา และผู้รับอนุญาตนำเข้ายา จำกัดปริมาณการจำหน่ายไปยังร้านขายยา และ กำหนดเงื่อนไขการจ่ายให้กับผู้ป่วย เฉพาะกับผู้มีความจำเป็นทางการแพทย์ จัดทำบัญชีการซื้อ ขาย รวมทั้งการจำกัดปริมาณการจ่ายยาให้เหมาะสมตามหลักวิชาการด้วย

          นอกเหนือจากนี้ ส่วนแรกที่จะเฝ้าระวังบุตรหลานมิให้นำยาไปใช้ในทางที่ผิด คือสถาบันครอบครัว ขอให้ทางพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ให้ความใกล้ชิด สร้างความอบอุ่นให้เด็ก รับฟังและให้กำลังใจ คำแนะนำที่ถูกต้อง เมื่อเด็กมีปัญหาทั้งด้านการเรียน และปัญหาเพื่อน ห้ามใช้คำพูดดูถูก ตำหนิ เด็ดขาด อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตบุตรหลานของท่านว่าอาจมีการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด คือ พบขวดยาแก้ไอ แก้แพ้ชนิดน้ำเชื่อม ในกระเป๋า ห้องนอนของลูก โดยไม่มีอาการหวัด ไอ เสมหะ หรือพบยา แก้ปวด ลักษณะเป็นแผงแคปซูล เหลือง เขียว โดยไม่มีอาการปวดใด ๆ หรือพบยาเม็ดเคลือบสีเหลืองเม็ดเล็ก ๆ ใช้ระงับการไอ โดยไม่ได้มีอาการไอ หรือผลการเรียนตกต่ำ เข้ากลุ่มกับเพื่อน  ติดเพื่อนมาก หรือพบลูกมีอาการมึนเมาคล้ายกับเสพสุรา มึนงง ซึม ง่วง เวลาเดินจะเสียการทรงตัวง่าย ซึ่งสามารถ ให้บุตรหลานท่านเลิกยาได้ทันที แต่จะมีอาการข้างเคียงบ้างสัก 4-5 วัน เช่น ใจสั่น นอนไม่หลับ มีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย เพราะร่างกายกำลังปรับสภาพให้เป็นปกติ ทางที่ดีควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ เพื่อการดูแลที่ถูกต้องตลอดระยะเวลาการเลิกยาทางหนึ่งด้วย   

          นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ (11 ก.พ. 59) เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 นี้ ณ โรงเรียนบางกะปิ ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมเสวนาโดยนายแพทย์กัมปนาท ตันสิถบุตรกุล และ ภญ.ชนกวนันท์ รักชีพ , Talk Show จาก พระมหาสมปอง และการแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านภัยยาโปร จากศิลปิน เป้ อารักษ์ ทั้งนี้ อย. ขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของเยาวชน มุ่งหวังให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีสุขภาพสมบูรณ์ มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า แข่งขันกับนานาชาติได้ พร้อมทั้งจะเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการชั่งใจก่อนใช้ยาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การนำยาไปใช้ในทางที่ผิดหมดไปจากสังคมไทย หากผู้ใดต้องการแจ้งเบาะแสร้านขายยาที่มีพฤติกรรมขายยาในทางที่ผิด แจ้งมาที่   สายด่วน อย. 1556 หรือ Oryor Smart Application หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

 

 

 

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง