เตือนภัย !! ผลิตภัณฑ์ “แผ่นหยกให้ความร้อน” ไม่สามารถทำให้โรคหายขาดได้ อย่าหลงเชื่อโฆษณาอวดอ้างเกินจริง

16 Feb 2016 /

          อย.เตือนภัยผู้บริโภค อย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ “แผ่นหยกให้ความร้อน” ผ่านสื่อออนไลน์ อาทิ แผ่นรองนั่งหรือนอน หมอน เตียงนอน เป็นต้น ย้ำ !! อย่าหลงเชื่อ โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว อาจทำให้เสียเวลาและโอกาสในการรักษา ที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการให้ความร้อน อาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากผลของความร้อนโดยคาดไม่ถึง ซ้ำร้ายยังได้รับอันตรายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้าด้วย

          ภก.วินิต อัศวกิจวิรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ เกินจริงทางสื่อออนไลน์เป็นจำนวนมาก ล่าสุดพบผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ “แผ่นหยกให้ความร้อน”  ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ แผ่นรองนั่งหรือนอน หมอน เตียงนอน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น อาศัยกระแสไฟฟ้าในการให้ความร้อน สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิหรือสามารถปลดปล่อยรังสีอินฟราเรดได้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้อวดอ้างจากหยกเป็นสารทัวร์มาลีน (Tourmaline) หรือ แร่เจอร์มาเนียม (Germanium) โดยมีการอวดอ้างสรรพคุณว่า สามารถช่วยเร่งการขับสารพิษหรือของเสียออกจากร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หรือแม้แต่โรคมะเร็ง ซึ่งข้อความต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อความที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงทั้งสิ้น เพราะจากฐานข้อมูลการขออนุญาตด้านเครื่องมือแพทย์ของ อย.เกี่ยวกับแผ่นหยกให้ความร้อน ไม่พบข้อมูลที่มีสรรพคุณหรือข้อบ่งใช้และประโยชน์ใด ๆ   ดังที่มีการโฆษณากล่าวอ้างสรรพคุณดังกล่าว  

          ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัด บรรเทา รักษาโรค หรือ อาการบาดเจ็บของมนุษย์นั้น จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 หากจะผลิตหรือนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจาก อย. เสียก่อน โดยการยื่นขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้า หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ การขออนุญาตขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์นั้นจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ในการกำกับดูแลระดับใด เพื่อความปลอดภัยในการใช้ต่อผู้บริโภค และการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกชนิดจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดเครื่องมือแพทย์ที่ห้ามนำเข้าหรือขายเป็นเบื้องต้น ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ สำหรับการโฆษณา  เครื่องมือแพทย์ เพื่อประโยชน์ทางการค้าจะต้องได้รับอนุญาตจาก อย.ก่อนจึงจะโฆษณาได้ ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นโฆษณาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอย้ำเตือนผู้บริโภค อย่าได้หลงเชื่อคารมผู้ขาย ก่อนซื้อก่อนใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ควรสังเกตและพิจารณาให้ถี่ถ้วนเสียก่อน ตรวจสอบโฆษณาของสินค้านั้น ๆ อยู่เสมอว่าเป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงหรือไม่ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือสนับสนุนหรือไม่ ควรพิจารณาหลักความเป็นจริงควบคู่ไปกับผลจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น เพราะหากหลงเชื่อซื้อมาใช้โดยที่ไม่ศึกษาข้อมูล อาจทำให้สูญเสียโอกาสและเวลาในการบำบัดรักษาโรคให้หายขาดได้ด้วยวิธีทางการแพทย์ที่ถูกต้อง รวมทั้งเสียเงินโดยไม่มีความจำเป็น ที่สำคัญกรณีของแผ่นหยกให้ความร้อน อาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากผลของความร้อนโดยคาดไม่ถึง เช่น กระตุ้นให้ภาวะของโรครุนแรงมากขึ้น  และยังอาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากผลของกระแสไฟฟ้า เช่น ไฟดูดจากไฟรั่วหรือลัดวงจร การเกิดเพลิงไหม้หรืออันตรายที่เกิดจากการใช้อย่างผิดวิธี ตลอดจนเกิดภาวะผื่นแดงหรืออาการแพ้ ต่าง ๆ ได้