อย. แนะวิธีเลือกซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก

25 Apr 2016 /

           อย.แนะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดกระจกต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และมีการแสดงเลขทะเบียน อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์ เตือนหลีกเลี่ยงการสูดดม ขณะใช้ควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และในฐานะโฆษก อย.เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดกระจกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันทั่วไป ตามที่อยู่อาศัย สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากอาคารสมัยใหม่ในปัจจุบันมักมีส่วนที่เป็นกระจกอยู่เป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์นี้เพื่อเช็ดทำความสะอาดอยู่เป็นประจำ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดกระจกจัดเป็นวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ทั้งนี้อาจจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือชนิดที่ 3 ขึ้นอยู่กับสารทำความสะอาดในผลิตภัณฑ์ โดยสารทำความสะอาดมีด้วยกันหลายชนิด กรณีที่สารทำความสะอาดอยู่ในกลุ่มแอลกอฮอล์ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 แต่กรณีสารที่ทำความสะอาดมีฤทธิ์เป็นด่าง หรือสารทำความสะอาดเป็นตัวทำละลาย จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยวัตถุอันตรายทั้งสองประเภทต้องมายื่นขอขึ้นทะเบียนและแจ้งดำเนินการหรือขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าหรือส่งออก

           ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดกระจก โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปของเหลวในขวดพลาสติก หัวสเปรย์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากในผลิตภัณฑ์นี้มีฤทธิ์เป็นด่างหรือสารประเภทตัวทำละลายร่วมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ ซึ่งบางชนิดอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังได้ จึงควรสวมถุงมือยางขณะใช้ และบางชนิดติดไฟง่ายจึงควรเก็บให้ห่างจากเปลวไฟและความร้อน ผู้บริโภคควรอ่านฉลากให้ละเอียดและศึกษาคำเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้

           รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า การเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาดกระจก นั้น ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จาก อย. และ สังเกตฉลากต้องระบุเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย. นอกจากนี้ควรปฏิบัติตามคำเตือนบนฉลากอย่างเคร่งครัด  โดยหลีกเลี่ยงการสูดดม ขณะใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกควรเปิดพัดลม ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และควรสวมถุงมือขณะใช้ หากมีข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายใดมีการขึ้นทะเบียนไว้กับ อย. หรือไม่ สามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th/ หัวข้อสืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เลือกผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย โดยสามารถค้นหาได้จากชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อสารสำคัญ หรือเลขทะเบียน วอส.ในกรอบเครื่องหมาย อย.


บทความที่เกี่ยวข้อง