อย. ขานรับนโยบายกวาดล้างโรคโปลิโอ เรียกเก็บคืนวัคซีนโปลิโอ Trivalent OPV ส่งเตรียมพร้อมเผาทำลาย

27 Apr 2016 /

          อย. ขานรับนโยบายองค์การอนามัยโลกในการกวาดล้างโรคโปลิโอ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเรียกเก็บคืนวัคซีนโปลิโอชนิดเชื้อเป็น Trivalent OPV พร้อมเผาทำลายในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันปัญหาการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีนชนิดที่ 2 ที่สามารถเป็นเชื้อก่อโรค ทำให้เกิดการเจ็บป่วยพิการ เป็นอัมพาต และเสียชีวิตได้

          นายแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) มีนโยบายในการกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก โดยมุ่งเน้นการกำจัดเชื้อไวรัสโปลิโอชนิดที่ 2 ในวัคซีน Trivalent OPV (t-OPV) เนื่องจากไม่มีเชื้อก่อโรคตามธรรมชาติชนิดนี้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และพบปัญหาการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโปลิโอในวัคซีนชนิดที่ 2 ซึ่งสามารถก่อโรคได้ นำมาซึ่ง    ความเจ็บป่วย พิการ เป็นอัมพาต และเสียชีวิต รวมถึงเป็นสาเหตุของการระบาดในหลายพื้นที่ โดยมีความรุนแรงไม่แตกต่างจากเชื้อโปลิโอชนิดก่อโรคตามธรรมชาติ องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนดมาตรการให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเลิกใช้วัคซีน t-OPV และทำลายให้หมดสิ้นโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกรมควบคุมโรค (คร.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประชุมพิจารณาถึงแนวทางการเรียกเก็บคืนและทำลายวัคซีน t-OPV โดยให้ อย. ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เรียกเก็บคืนวัคซีน t-OPV และส่งมอบให้กับกรมควบคุมโรค เผาทำลายในวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ เตาเผามูลฝอยติดเชื้อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

ขณะนี้ อย. ได้ดำเนินการเรียกเก็บคืนวัคซีน  t-OPV เพื่อเตรียมพร้อมเผาทำลาย โดยมีชื่อการค้า ดังนี้   

1. POLIORAL ผลิตโดย Novartis vaccine and Diagnostics S.r.l., Italy นำเข้าโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด จำนวน 645 dose

2. ORAL POLIOMElETIS VACCINE นำเข้าและแบ่งบรรจุโดย บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด จำนวน 39 vials

3. POLIO SABIN นำเข้าโดย GlaxoSmithKlinr Biologicals, Belgium และบริษัท แกล็กโซ สมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 3 vials

4. OPERO นำเข้าโดย Sanofit Pasteur S.A. France และบริษัท ชาโนฟี่ ปาสเตอร์ จำกัด จำนวน 196 vials

5. ORAL POLIOMYELITIS VACCINE นำเข้าโดย PT. Bio Farma, Indonesia และบริษัท ไบโอเนท เอเชีย จำกัด จำนวน 872 vials และ Bulk 84 ลิตร

6. วัคซีนโปลิโอชนิด Trivalent OPV นำเข้าโดย บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด จำนวน 3,073 vials

          อย. จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีการนำเข้าวัคซีน t-OPV อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อนโยบาย  การกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปจากโลก พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมือในการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด


บทความที่เกี่ยวข้อง