อย. เตือนอย่าใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด อันตรายถึงชีวิต

22 Dec 2016 /

         อย.ห่วงใย พบยังมีการนำยาทรามาดอลไปใช้ในทางที่ผิด เผยมีมาตรการคุมเข้มให้ร้านขายยาจำหน่ายยาทรามาดอลได้ไม่เกิน 20 เม็ดต่อครั้ง และห้ามขายให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี หากฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับ พร้อมเตือนอันตรายของยาดังกล่าว หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

          ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า จากกรณีที่มีการส่งแชร์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ เตือนภัยวัยรุ่นติดยาทรามาดอล ทำสมองเสื่อมและเดินไม่ได้ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการนำยาทรามาดอลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยยาทรามาดอล (Tramadol) จัดประเภทเป็นยาอันตราย ใช้สำหรับบรรเทาอาการปวดชนิดรุนแรง ปานกลาง ถึงรุนแรงมากกำหนดให้จำหน่ายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตและต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกร โดยผู้รับอนุญาตขายยาและเภสัชกร ต้องร่วมกันจัดทำบัญชีการซื้อ ขายที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน สำหรับเภสัชกรจะต้องส่งมอบยาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่จ่ายยาให้กับผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน 20 เม็ด   ต่อครั้ง และห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี เพื่อป้องกันการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากยากลุ่มนี้อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง ได้แก่ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวน, มึนงง, เคลิ้ม, เฉื่อยชา ที่สำคัญหากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่น ๆ ตามมา เช่น รูม่านตาหด , ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว , ชัก , ระบบการหายใจทำงานช้าลงจนอาจถึงขั้นหยุดหายใจ อาจทำให้ช็อกถึงแก่ชีวิตได้ ทั้งนี้ หากร้านขายยาใดฝ่าฝืนจะ    มีโทษตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขายยาเป็นเวลา 120 วัน ต่อไป กรณีเภสัชกร  ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จะส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพด้วย มาตรการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด อย่างไรก็ตาม ยาทรามาดอลเป็นยาที่ประชาชนบางส่วนมีความจำเป็นต้องใช้ อย.จึงต้องคำนึงถึงการเข้าถึงยาของประชาชนด้วย การควบคุมกำกับดูแลใด ๆ จึงต้องพิจารณาให้รอบด้าน

          รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนผู้บริโภคช่วยกันเป็นหูเป็นตา หากพบร้านขายยาใด ๆ ขายยาทรามาดอลให้แก่เยาวชน หรือขายยาดังกล่าวโดยไม่มีเภสัชกรประจำร้าน ขอให้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรืออีเมล์ : 1556@fda.moph.go.th หรือส่งจดหมายไปที่ ตู้ ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือเดินทางมาร้องเรียนด้วยตัวเองที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) อย. ได้ทุกวันในเวลาราชการ เพื่อ อย. จะได้ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


บทความที่เกี่ยวข้อง