ระวัง ! ผลิตภัณฑ์อาหาร - เสริมอาหาร ลักลอบใส่ยา ซิลเดนาฟิล และ ไซ บูทรามีน

27 May 2016 /

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่อ้างว่าเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ พบสาร ซิลเดนาฟิล 40.88 % กาแฟสำเร็จรูป อวดอ้างว่าลดน้ำหนัก พบสารไซบูทรามีน 14.5 % ภัยร้าย “ซิลเดนาฟิล” การมองเห็นผิดปกติ อาจถึงขั้นตาบอดได้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เกิดอาการเจ็บปวดที่ีอวัยวะเพศ ความดันโลหิตสูง ภัยร้าย “ไซบูทรามีน” เสี่ยงเกิดหัวใจวายและกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เสี่ยงเกิดเส้นโลหิตในสมองแตก ความดันโลหิตสูง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา อย่าเชื่อโฆษณาอวดอ้างเกินจริง


บทความที่เกี่ยวข้อง