ยาคุมฉุกเฉิน

30 May 2016 /

ยาคุมฉุกเฉิน
วิธีรับประทานยา
-เม็ดแรกรับประทานทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์หรือภายใน 72 ชั่วโมง
-เม็ดที่สอง รับประทานหลังจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง
ผลข้างเคียงจากยาคุมฉุกเฉิน
-ปวดท้อง
-ประจำเดือนมาเร็ว - ช้ากว่าปกติ
-ใช้ติดต่อกันนาน ๆ อาจทำให้เกิดความผิดปกติที่รังไข่, เยื่อบุโพรงมดลูก
และการเกิดการตั้งครรภืนอกมดลูก
 การรับประทานยาคุมฉุกเฉิน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ตั้งครรภ์โดยยาคุมฉุกเฉินป้องกัน
การตั้งครรภืได้เพียง 75 - 85 % เท่านั้น แต่เป็นเพียงการลดโอกาสตั้งครรภ์ ลงจากเดิม
ควรใช้ยาเมื่อจำเป็นเท่านั้น ควรเลือกใช้ยาคุมฉุกเฉินเป็นทางเลือกสุดท้าย ไม่รับประทานเกิน 
2 กล่อง / เดือน