ยาคุมกินยังไง

30 May 2016 /

ยาคุมกินยังไง
-เริ่มรับประทานวันแรกที่มีประจำเดือน (ช้ากว่านี้แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 ของรอบเดือน)
-รับประทานติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงตามลำดับที่ฉลากยากำหนด
-ควรรับประทานยา เวลาเดียวกันทุกวัน เช่น ทุกวันตอนเย็น , ก่อนนอน
- แบบ 21 เม็ด ฮอร์โมนทั้งหมด รับประทานยา 21 วันหยุดยา 7 วัน เมื่อครบ 7 วันให้เริ่มแผงใหม่ได้เลย ประจำเดือนจะมาช่วงหยุดยา
-แบบ 28 เม็ด จะแบ่งเป็น ฮอร์โมน 21 เม็ด , แป้ง 7 เม็ด รับประทานยาติดต่อกันทุกวันจนหมดแผงแล้วรับประทานแผงใหม่ต่อได้เลย 
ไม่ต้องหยุดยา ประจำเดือนจะมาช่วงที่รับประทานเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมน