ภัยเงียบจากการใช้ยาร่วมกัน

26 Aug 2016 /

มักมีหลายคนสงสัยเมื่อไม่สบายเหมือนกัน อาการเดียวกัน สามารถทานยาของผู้อื่นได้ไหม หรือในทางกลับกัน เมื่อเพื่อนหรือคนรู้จักไม่สบายเหมือนกัน สามารถแบ่งยาให้ทานด้วยได้ไหม  แท้จริงแล้ว ไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นรับประทาน หรือนำยาของผู้อื่นมารับประทาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเด็ดขาด เนื่องจาก 1. แต่ละคนมีโรคประจำตัวที่แตกต่างกัน ยาบางชนิดห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคประจำตัวนั้นๆ เช่น ยาแอสไพริน ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคหอบหืดถ้าได้รับยาที่มีส่วนผสมนี้อาจได้รับอันตรายได้ 2. แต่ละคนมีประวัติการแพ้ยาต่างกัน การที่แบ่งยาให้ผู้อื่นรับประทาน ถ้าบุคคลนั้นแพ้ยาขึ้นมา อาจทำให้เป็นอันตรายและเสียชีวิตได้ เนื่องจากการแพ้ยาเกิดได้ทั้งแพ้ยาตัวนั้นตรงๆ แพ้ข้ามกลุ่มยาในยาที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน หรืออาจแพ้เกลือของยานั้นๆได้ 3.แต่ละคนอาจรับประทานยาสมุนไพร หรืออาหารเสริมอื่นๆ เนื่องจากยาสมุนไพรหรืออาหารเสริมอาจส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา อาจมีทั้งเสริมฤทธิ์ หรือ ต้านฤทธิ์กัน อาจส่งผลให้ยาไม่มีผลต่อการรักษา หรืออาจได้รับผลข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้น 4.แต่ละคนมีน้ำหนัก เชื้อชาติ และปัจจัยอื่นๆต่างกัน ยาบางชนิดมีการดูดซึมและผลข้างเคียงของยาจะขึ้นอยู่กับ สีผิว เชื้อชาติ และนอกจากนี้การดูดซึมยายังขึ้นอยู่กับโปรตีนในร่างกายของแต่ละบุคคลด้วย ดังนั้นการรับประทานยาบางชนิด บางคนได้รับผลการรักษาปกติ แต่ในบางคนที่ได้รับสูงเกินไปจนเกิดเป็นพิษและเกิดอันตรายจากผลข้างเคียงของยาได้