เค็มน้อย=โรคน้อย

26 Aug 2016 /

รสเค็มที่มาจากเกลือ หมายถึง สารที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride, NaCl) ซึ่งคนทั่วไปใช้ปรุงอาหารเพื่อให้รสเค็ม ซึ่งโซเดียมเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ปรับสมดุลของร่างกาย การรับประทานอาหารที่มีโซเดียมมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไตทำงานหนัก จนทำให้ไตเสื่อม นอกจากนี้ยังทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง และเกิดโรคเรื้อรังตามมา

          โซเดียมในอาหารได้มาจากเครื่องปรุงอาหารต่างๆ เช่น เกลือ น้ำปลา ซีอิ๊วขาว ผงชูรส กะปิ ผงปรุงรส น้ำมันหอย เครื่องพริกแกง น้ำปลาร้า ผงฟู นอกจากนี้ยังมีในอาหารธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์ต่างๆ ส่วนผัก ผลไม้ ธัญพืชและถั่วเมล็ดแห้ง เนื้อปลา นั้นมีปริมาณของโซเดียวที่ต่ำ ดังนั้นจะเห็นว่าถ้าจะเลือกบริโภคควรต้องระมัดระวังพอสมควรเพื่อลดการเลี่ยงกับการได้รับโซเดียมสูงเกิน เช่น ลดการใช้เครื่องปรุงรสในอาหาร บริโภคอาหารสดที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุด ไม่รับประทานอาหารจำเจอยู่เพียงอย่างเดียว หลีกเลี่ยงขนมอบที่ใส่ผงฟู ผลไม้แช่อิ่ม อาหารหมักดอง อาหารสำเร็จรูป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ปรับพฤติกรรมการกิน ลดการกินเค็มลง

ปริมาณโซเดียมที่ควรได้รับในแต่ละวันคือ

คนทั่วไป                                       ควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2400               มิลลิกรัมต่อวัน

คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง       ควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2000               มิลลิกรัมต่อวัน

คนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรัง           ควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 1000-1500        มิลลิกรัมต่อวัน

คนที่เป็นโรคไตวายเฉียบพลัน       ควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 500                 มิลลิกรัมต่อวัน