เลือกรับประทานอาหารกระป๋องง่าย ๆ ปลอดภัย

15 Sept 2016 /

-เลือกอาหารกระป๋องที่มีเครื่องหมาย อย. ถูกต้องชัดเจน
-ตรวจสอบ MFG วันผลิต EXP วันหมดอายุ คำเตือนข้างฉลาก(ถ้ามี)
-ตรวจสอบสภาพกระป๋องก่อน ซื้อต้องสมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่มีรอยรั่ว ไม่มีส่วนใด
ส่วนหนึ่งเปิดไม่ขึ้นสนิท
*ดูฉลากอย่างไร ไม่ตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์หลอกลวง
1.อ่านชื่อและประเภท 
2.อ่านส่วนประกอบและคำเตือน (ถ้ามี)
3.ดู  วัน/เดือน/ปี
4.มีเครื่องหมาย อย.
5.ดูปริมาณสุทธิเท่าใด
6.ข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรทราบ

 


บทความที่เกี่ยวข้อง