อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี อ่านก่อนปลอดภัย ฉลาดใช้ สุขภาพดี ไม่มีโรค

24 Nov 2016 /

อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี
อ่านก่อนปลอดภัย ฉลาดใช้ สุขภาพดี ไม่มีโรค
อ่านก่อนปลอดภัย ดูวันหมดอายุก่อนซื้อ หรือรับประทาน และหากมีส่วนประกอบที่แพ้ควรหลีกเลี่ยง