‘ยาสามัญประจำบ้าน’ มีติดบ้านไว้... ดี

28 Dec 2016 /

‘ยาสามัญประจำบ้าน’ คือ ยาที่กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเอาไว้ว่าเป็นยาที่เหมาะสม ที่สามารถให้ประชาชนหาซื้อมาใช้ได้เองตามร้านขายยาทั่วไปโดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ เพื่อใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น

 1. ยาเม็ดลดกรด อะลูมินา-แมกนีเซีย-ไซเมธิโคน
 2. ยาธาตุน้ำแดง ลดอาการท้องอืด
 3. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แก้ท้องเสีย
 4. ผงถ่านรักษาอาการท้องเสีย
 5. ยาระบายมะขามแขก
 6. ยาถ่ายพยาธิลำไส้ มีเบนดาโซล
 7. ยาพาราเซตามอล ลดไข้ บรรเทาปวด
 8. ยาคลอร์เฟนิรามีน แก้แพ้ ลดน้ำมูก
 9. ยาแก้ไอน้ำดำ
 10. ยาดมแก้วิงเวียน
 11. ยาหม่อง
 12. ยาไดเมนไฮดริเนท แก้เมารถ
 13. ยาโพวิโดน-ไอโอดีน ใส่แผลสด
 14. น้ำเกลือล้างแผล
 15. คาลาไมน์โลชั่น ยาทาแก้ผดผื่นคัน

 

นอกจากนี้ ยังควรมีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ไม่ใช่ยาสามัญจำบ้าน) เช่น สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าก๊อซ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคควรเลือกซื้อจากร้านที่มีใบอนุญาตขายยา จัดยาโดยเภสัชกร หรือซื้อจาก

“ร้านยาคุณภาพ”  และควรสังเกตฉลากยาโดยต้องแสดงเลขทะเบียนตำรับยา เช่น Reg. No. 1A 12/35 (กรณียาแผนปัจจุบัน) และฉลากจะต้องมีคำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” อยู่ในกรอบสีเขียว ชื่อยา วิธีการใช้ยา คำเตือน วันเดือนปีที่ผลิตหรือวันเดือนปีหมดอายุ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต รวมทั้งควรสังเกตภาชนะที่บรรจุยาต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ยาที่บรรจุอยู่ในสภาพดี สมบูรณ์ ทั้งนี้ ควรเก็บยาให้พ้นจากมือเด็กและแสงแดด และควรเก็บแยกกันระหว่างยาใช้ภายในและยาใช้ภายนอก

ข้อมูลอ้างอิง:   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2542  ฉ.2 พ.ศ. 2549 ฉ.3 พ.ศ. 2550  ฉ.4 พ.ศ. 2555  และ ฉ.5 พ.ศ. 2555


บทความที่เกี่ยวข้อง