โรคพิษสุนัขบ้า กับ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

23 Feb 2017 /

          โรคพิษสุนัขบ้า โรคที่หลายคนเข้าใจว่า จะเป็นโรคนี้ได้จากสุนัขกัดเท่านั้น แต่ความจริงแล้วเชื้อนี้สามารถติดต่อมาสู่คนได้จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด

            โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากไวรัส Rabies virus สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นโรคกัด ข่วน เลีย หรือน้ำลายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผล โดยเชื้อจะเข้าสู่แขนงประสาท และระบบประสาทส่วนกลาง หากเชื้อเข้าสู่สมอง ผู้ป่วยจะมีอาการคลุ้มคลั่ง ดุร้าย กระวนกระวาย และหากเชื้อเข้าสู่ไขสันหลังจะทำให้สมองและไขสันหลังทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด

            วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้มาจากการนำเชื้อ Rabies virus โดยทำให้ตายก่อนแล้วนำมาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสชนิดนี้ ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสมารถทำได้ 2 แบบ คือ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular; IM) และฉีดเข้าในผิวหนัง (Intradermal; ID) ซึ่งผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนจะมีอาการตั้งแต่ ปวด แดง ร้อน คัน มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เป็นต้น สำหรับเรื่องความรุนแรงของการแพ้วัคซีนนั้น ผู้ป่วยมักจะมีอาการไข้ ต่อมน้ำเหลืองโต ข้ออักเสบ ปวดข้อ และผื่นผิวหนัง แต่ยังไม่พบการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงแต่อย่างใด