ไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดทั่วไปแตกต่างกัน และป้องกันได้อย่างไร

23 Feb 2017 /

ไข้หวัดทั่วไป

สาเหตุ ส่วนมากเกิดจาการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีอยู่ด้วยกันหลายชนิด  อาการ ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ไม่สูงมาก มีน้ำมูก หรืออาการไอร่วมด้วย

ไข้หวัดใหญ่

สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อ Influenza Virus  อาการ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวดเมื่อยตามตัว ไอ แต่หากอาการไม่รุนแรงมาก ก็อาจจะมีอาการคล้าย ๆ ไข้หวัดธรรมดาได้เช่นกัน

กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ หรืออาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ง่าย ได้แก่

  • หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
  • เด็กเล็กที่มีอายุ 6 เดือน – 2 ปี
  • ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่  1.โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  2.โรคหืด  3.โรคหัวใจ  4.โรคหลอดเลือดสมอง  5.โรคไตวาย  6.ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด  7.โรคเบาหวาน

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้หลังฉีดวัคซีน มีไข้ ปวดเมื่อตามตัวปวดบวมบริเวณที่มีการฉีดวัคซีน และมีผื่นตามผิวหนัง แต่อาการส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงและหายเป็นปรกติได้ภายใน 1- 2 วัน

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือช่วงก่อนที่จะเข้าฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน)

แต่หากไม่สะดวก จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงใดของปีก็ได้ เนื่อจากประเทศไทยสามารถพบไข้หวัดใหญ่ได้เกือบตลอดทั้งปี


บทความที่เกี่ยวข้อง