อย.ไม่รับรอง “ยาเม็ดล้างไต”

1 Mar 2017 /

 

           “ยาเม็ดล้างไต” ที่คนทั่วไปเรียกกันนั้น จริงๆแล้วเป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ในการขับปัสสาวะและบรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะเท่านั้น  ไม่ได้มีสรรพคุณล้างไตแต่อย่างใด การใช้ยานี้อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ได้รับผลเสียจากยาเพราะอาจมีส่วนประกอบที่ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่ไตบกพร่องรุนแรง และไม่ควรใช้ในผู้ที่มีภาวะพร่องเอ็นไซม์ G6PD เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่าย และอาจเกิดปัญหายาตีกัน เช่น การใช้ยานี้ร่วมกับยาต้านซึมเศร้า อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงได้ นอกจากนี้การใช้ยาโดยปราศจากการวินิจฉัยจากแพทย์อาจทำให้เลือกใช้ยาไม่ถูกต้องและไม่สามารถรักษาโรคให้หายได้