วิตามินแบบสูบ

1 Mar 2017 /

 

          จากการที่มีการขายวิตามินแบบสูบในอินเทอร์เน็ตนั้น ทางอย.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย. โดยวิตามินแบบสูบนี้มีลักษณะคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อวิตามินผ่านความร้อนอาจเสียสภาพจนประสิทธิภาพลดลงและเมื่อพิจารณาที่ฉลากแล้วพบว่าปริมาณวิตามินที่ระบุข้างฉลากมีปริมาณที่น้อยเกินไปไม่มีผลการวิจัยยืนยันว่าเมื่อรับวิตามินนี้แล้วจะมีผลต่อร่างกายอย่างไร

เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายชนิดที่ไม่มีงานวิจัยมารองรับว่ามีสรรพคุณตามที่อวดอ้าง และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อและควรตรวจสอบข้อมูลก่อนบริโภคทุกครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้อง