เก็บยาอย่างไรให้คงสภาพ

5 May 2017 /

ในการเก็บรักษายาให้คงสภาพเพื่อให้ยายังคงประสิทธิภาพในการรักษา ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการเสื่อมสลายของยาอันได้แก่

1. อุณหภูมิ ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิที่ระบุที่ฉลาก ไม่ควรเก็บยาไว้ในรถเพราะความร้อนในรถยนต์ที่จอดตากแดดมักสูงเกินกว่าอุณหภูมิในการจัดเก็บที่ระบุไว้ที่ฉลาก  ยาที่ระบุให้เก็บในตู้เย็นให้เก็บในช่องธรรมดาและไม่เก็บไว้ที่ประตูตู้เย็น หลีกเลี่ยงการเก็บยาใกล้ๆเตา ตู้อบ ตู้ไมโครเวฟ

2. ความชื้น ไม่ควรเก็บยาไว้ในห้องน้ำ หรือห้องครัว

3. แสงแดด ไม่ควรเก็บยาให้โดนแสงแดด ควรเก็บยาในภาชนะบรรจุที่กันแสง เช่น ซองหรือขวดสีชา กล่องกระดาษทึบ

4. อากาศ ไม่ควรแกะเม็ดยาออกจากภาชนะบรรจุเดิมก่อนใช้ ควรเก็บในภาชนะที่มิดชิด และปิดให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน

ยาบางชนิดอาจไม่คงสภาพตลอดอายุของยา เช่น ยาหยอดตาเมื่อเปิดใช้แล้วมีอายุ 1 เดือนหลังจากที่เปิดใช้ ยาปฏิชีวนะชนิดแขวนตะกอนที่ผสมน้ำแล้ว มีอายุ 1สัปดาห์ เมื่อเก็บที่อุณหภูมิ 25 °C และมีอายุ 2 สัปดาห์ เมื่อเก็บในตู้เย็น

การเก็บรักษายามีผลต่อประสิทธิภาพในการรักษา ผู้บริโภคจึงควรให้ความใส่ใจกับเรื่องดังกล่าว และอย่าลืมตรวจสอบสภาพยาก่อนรับประทานว่ามีลักษณะผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ หากผิดปกติให้งดรับประทานยานั้นแล้วปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร