เตือนภัย : ทานยานอนหลับร่วมกับแอลกอฮอล์อาจถึงตาย !

5 May 2017 /

การรับประทานยานอนหลับร่วมกับแอลกอฮอล์อาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กัน อาจทำให้หยุดหายใจและเสียชีวิตได้ การใช้ยานอนหลับควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง ไม่ควรรับประทานติดต่อกันนานๆเพราะเมื่อหยุดยาอาจทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับได้อีก ควรหาสาเหตุและปรับพฤติกรรมในการนอน เช่น เข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาทุกวัน ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายร่างกายและอารมณ์ก่อนนอน เช่น อาบน้ำอุ่น ดื่มนม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวันอย่างน้อยวันละ 30 นาที ในเวลาเช้าหรือเย็น แต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนเข้านอน จัดห้องนอนให้มืดและเงียบ อากาศถ่ายเทสะดวก อุณหภูมิพอเหมาะ ไม่รับประทานอาหารมื้อเย็นมากเกินไป ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการฝึกลมหายใจ เป็นต้น (Ref. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)