เตือนภัย... “ยาสมุนไพรมังกรทอง 55” หรือ “ยาสมุนไพรจีนหลงถัง 55” มีสารสเตียรอยด์ปนเปื้อน

17 May 2017 /

          จากการที่มีโฆษณาขาย “ยาสมุนไพรมังกรทอง 55” หรือ “ยาสมุนไพรจีนหลงถัง 55” ทางเว็บไซต์ต่าง ๆ โดยโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงว่า สามารถรักษาได้สารพัดโรค จนมีคนหลงเชื่อคำโฆษณาซื้อมาบริโภคจำนวนมาก  จากการตรวจสอบ “ยาสมุนไพรมังกรทอง 55” หรือ “ยาสมุนไพรจีนหลงถัง 55” พบว่า มีการแอบอ้างใช้เลขทะเบียนตำรับ K 39/57  ซึ่งเป็นเลขทะเบียนยาปลอม และยังมีส่วนผสมของสารสเตียรอยด์  ยาควบคุมพิเศษที่ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น เนื่องจากเป็นยาที่มีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายแทบทุกระบบ มีผลข้างเคียงสูง และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

          ฉะนั้น อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา อย่าเสี่ยง และอย่าซื้อมากินอย่างเด็ดขาด

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 20 สิงหาคม 2558

          ข่าวแจก 94 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558