นมแพะ แกะ วัว กระบือ ต่างกันไหม?

31 May 2017 /

คุณค่าทางโภชนาการของนมนั้นมีมากมาย ได้แก่

  1. ไขมันซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของร่างกายและมีกรดไขมันที่จำเป็น
  2. คาร์โบไฮเดรตในรูปของน้ำตาลแลคโตสซึ่งช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและมีผลต่อการพัฒนาเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มประสาท
  3. โปรตีนซึ่งมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย
  4. แคลเซียมและฟอสฟอรัสปริมาณสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน
  5. วิตามินเอสูงซึ่งช่วยให้เนื้อเยื่อมีการเจริญเติบโต ช่วยในการมองเห็น และช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย

ทั้งนี้คุณค่าทางอาหารของน้ำนมแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยนมกระบือมีปริมาณไขมันมากที่สุด (7.45 %) ส่วนนมแกะ แพะ และวัว มีปริมาณไขมันใกล้เคียงกัน (5.30%, 4.24% และ 3.80 % ตามลำดับ)

ในส่วนของโปรตีนนั้น นมแกะมีปริมาณโปรตีนมากที่สุด (6.30 %) ส่วนนมกระบือ แพะ และนมวัว มีโปรตีนใกล้เคียงกัน (3.76 % ,3.70 % และ 3.35% ตามลำดับ)

เราสามารถเลือกบริโภคนมได้ตามความชอบและความเหมาะสม เช่น คนที่ขาดเอนไซม์สำหรับย่อยโปรตีนหรือน้ำตาลในนมวัวอาจเลือกรับประทานนมจากแพะ แกะ หรือกระบือแทน

ที่มา : คู่มือการเลือกซื้อเนื้อ นม ไข่, กรมปศุสัตว์, 2555