อย่าเชื่อคำโฆษณา... ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมสารสกัดหมามุ่ยอ้างรักษาโรคได้ ไม่เป็นความจริง!

16 Jun 2017 /

หลายคนคงคุ้น ๆ กับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดหมามุ่ย ที่มักอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาโรคได้ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดหมามุ่ยนั้นมีสรรพคุณรักษาโรคดังคำโฆษณา

          ดังนั้น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอยืนยันว่า ไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหมามุ่ยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากในเมล็ดหมามุ่ยมีสารสำคัญที่ชื่อว่า L – dopa ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท dopamine ที่มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดจากหมามุ่ยที่นำมาเป็นอาหารหรือส่วนประกอบของอาหาร และยังไม่ปรากฏหลักฐานจากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศที่อนุญาตให้ใช้หมามุ่ยเป็นอาหาร หรือ
เป็นส่วนประกอบของอาหาร ฉะนั้น เพื่อความปลอดภัย อย่าเชื่อคำโฆษณาและซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดหมามุ่ยมาบริโภคอย่างเด็ดขาด

          จำไว้... ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่สามารถบำบัด บรรเทา ป้องกัน หรือรักษาโรคได้ อย่าได้หลงเชื่อคำโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายโดยคาดไม่ถึง

           

ที่มา :   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 5 พฤษภาคม 2560

            ข่าวแจก 50 /ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560