ฟลูออไรด์ไม่ได้เป็นสารก่อมะเร็ง !

14 Sept 2017 /

          จากข่าวแชร์ในโลกออนไลน์ที่กล่าวว่าฟลูออไรด์เป็นสารก่อมะเร็งนั้น ไม่เป็นความจริง ! ฟลูออไรด์ในยาสีฟันนั้นมีความสำคัญในการป้องกันฟันผุ สิ่งที่สำคัญและพึงระวังการใช้ยาสีฟันในเด็ก คือ การกลืนยาสีฟันปริมาณมากๆเข้าไป เพราะอาจทำให้เกิดฟันตกกระได้ ดังนั้นเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ผู้ปกครองควรอยู่ด้วยขณะแปรงฟัน และปริมาณการใช้ยาสีฟันควรเป็นดังนี้

ช่วงอายุ

ปริมาณยาสีฟัน

คำแนะนำเพิ่มเติม

ฟันซี่แรกขึ้น –ต่ำกว่า 3 ปี

แตะขนแปรงพอเปียก

ผู้ปกครองแปรงให้และเช็ดฟองออก

3 –6 ปี

เท่ากับความกว้างของแปรง

ผู้ปกครองบีบยาสีฟันให้และช่วยแปรงฟัน

6 ปีขึ้นไป

เท่ากับความยาวของแปรง

ให้เด็กแปรงเองและผู้ปกครองตรวจซ้ำ

(อ้างอิงข้อมูลจากเอกสาร “แนวทางการใช้ฟลูออไรด์ 2560” ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ)

 


บทความที่เกี่ยวข้อง