น้ำมะเฟืองปั่นรักษาเกาต์ไม่ได้

14 Sept 2017 /

จากข่าวแชร์ที่กล่าวว่า “ ดื่มน้ำมะเฟืองปั่น วันละ 2 แก้ว ติดต่อกัน 6 วัน รักษาเกาต์ได้ ” นั้น          ไม่เป็นความจริงแถมเสี่ยงไตวาย !!!     เพราะมะเฟืองมีปริมาณกรดออกซาลิกสูงซึ่งการรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดไตเสื่อม ไตวายเฉียบพลัน และอาจส่งผลต่อสมองในผู้ป่วยโรคไตทำให้สะอึก ซึม และชักได้ ดังนั้นผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตจึงไม่ควรรับประทาน นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่ามะเฟืองมีฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ซึ่งมีหน้าที่กำจัดยา ดังนั้นผู้ป่วยที่กินยาลดไขมันและยาคลายเครียดจึงไม่ควรบริโภคมะเฟืองเช่นเดียวกัน

ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีงานวิจัยใดที่สามารถยืนยันได้ว่าน้ำมะเฟืองปั่นสามารถลดปริมาณกรดยูริกในเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเกาต์ได้ จึงไม่ควรนำมารับประทานเพื่อรักษาโรค

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถรับประทานมะเฟืองเป็นชิ้นๆได้ในปริมาณที่พอเหมาะ จะทำให้ได้รับ เกลือแร่และวิตามินที่มีอยู่ในมะเฟือง แต่อย่ารับประทานในปริมาณมากเพราะอาจเกิดภาวะไตเสื่อมหรือไตวายเฉียบพลันได้เช่นกัน